Około 200 tys. złotych kary dla norweskiej firmy, która masowo łamała czas pracy kierowców

Statens_vegvesen_radiowoz_norwegia

400 tys. koron, czyli około 200 tys. złotych – oto kara, którą za łamanie przepisów o czasie pracy otrzymała norweska firma transportowa Redline Int Thermo. Jest to konsekwencja przeprowadzonej w firmie kontroli, przy okazji której wykryto 148 naruszeń przepisów i między innymi 16 tys. kilometrów przejechanych bez kart w tachografach.

I teraz porównajmy sobie to z przepisami polskimi:

Art. 92a. 1. Podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 złotych do 10.000 złotych za każde naruszenie.

2. Suma kar pieniężnych nałożonych za naruszenia stwierdzone podczas jednej kontroli drogowej nie może przekroczyć kwoty 10.000 złotych.

3. Suma kar pieniężnych nałożonych za naruszenia stwierdzone podczas kontroli w podmiocie wykonującym przewóz drogowy nie może przekroczyć:

1) 15.000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w liczbie średnio do 10 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;
2) 20.000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w liczbie średnio od 11 do 50 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;
3) 25.000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w liczbie średnio od 51 do 250 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;
4) 30.000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w liczbie większej niż 250 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;
5) 40.000 złotych – dla podmiotu wykonującego inne czynności związane z przewozem drogowym.