Ograniczenia prędkości dla ciężarówek muszą być wyższe, bo korzystnie wpływa to na płynność ruchu

W kwestii ograniczeń prędkości dla samochodów ciężarowych pojawiają się ostatnio pewne powiewy zdrowego rozsądku. Władze części krajów zdały sobie sprawę z faktu, że nadmierne spowolnienie ciężarówek jest pozbawione sensu, a nawet i niebezpieczne.

Już od czterech lat wyższe ograniczenia prędkości obowiązują w Anglii oraz Walii. Limit dla samochodów ciężarowych poza autostradami został tam podniesiony z 64 km/h do 80 lub 96 km/h, w zależności od ilości jezdni. Wszystko po to, by ruch był bardziej płynny, a samochody osobowe musiały znacznie rzadziej wyprzedzać.

Podobnym tropem poszli ostatnio także Duńczycy. Już od przyszłego roku ciężarowy limit poza autostradami zostanie tam podniesiony z 70 do 80 km/h. Główny argumentem po raz kolejny była płynność ruchu, a ponadto wszystko przeliczono wymierne korzyści. Mowa była o około 320 milionach złotych, które krajowa gospodarka miała zaoszczędzić na szybszym transporcie.

Teraz zaś czas na historię ze Stanów Zjednoczonych, a konkretnie ze stanu Montana. Tamtejsze władze doszły bowiem do takich samych wniosków, jak wspomniane powyżej kraje europejskie. Z tym jednak zastrzeżeniem, że mowa tutaj także o ruchu autostradowym.

Władze Montany postanowiły wyraźnie zbliżyć prędkość aut osobowych i ciężarówek, a także znieść różnice w limitach obowiązujących w nocy i za dnia. Uznano, że przy obecnym rozwoju technologii różnice tego typu nie mają sensu, a jedynie utrudniają ruch wszystkich typów pojazdów, zmniejszając jego płynność.

Dojście do tego typu wniosków jest tym bardziej ciekawe, że dotychczas Montana miała bardzo restrykcyjne przepisy. Jej ograniczenia prędkości dla samochodów ciężarowych były jednymi z najniższych w całym USA. W zależności od typu drogi oraz pory dnia, był to od 88 do 104 km/h.

Nowe montańskie ograniczenia wyznaczono natomiast na 104 lub 112 km/h, odpowiednio dla drogi stanowej oraz dla autostrady międzystanowej. To tylko minimalnie mniej niż lokalne ograniczenia dla aut osobowych, wynoszące odpowiednio 112 lub 128 km/h.