Ogólnoeuropejski strajk transportu raczej nie wypalił – w mediach cisza, a firmy niczego nie zauważyły

W nawiązaniu do tekstu:

Strajk przewoźników już w ten piątek – oto 12 postulatów, o które chcą walczyć polskie firmy

28 czerwca miał być dniem ogólnoeuropejskiego strajku transportu. Przedsiębiorcy i pracownicy z branży zamierzali nie podejmować się żadnych transportów, nie rozmawiać z klientami, a nawet nie tankować swoich pojazdów. Wszystko po to, by uświadomić władzom znaczenie swoich usług.

Jak natomiast wyszło to w praktyce? Szczerze mówiąc, protest okazał się zupełnie niezauważony. Nie dostrzegli go bowiem ani przedstawiciele zachodnich mediów, ani osoby zajmujące się obrotem ładunków. To właśnie na tych dwóch grupach strajkującym powinno zaś zależeć najbardziej.

O efekty strajku zapytałem osoby z dwóch skrajnie różnych firm. Jedna z nich jest pracownikiem bardzo dużego operatora logistycznego. Druga zajmuje się drobnym handlem ładunkami, czyli niesławnym „przepisywaniem”. W obu rozmowach usłyszałem zaś, że zapowiadany strajk w żaden widoczny sposób nie wypłynął na dzisiejszą sytuację na rynku przewozowym.

Podobne wnioski wypływają z przeglądu zagranicznych mediów. Informacji na temat strajku szukałem w nawet kilkudziesięciu zagranicznych portalach branżowych. Sprawdziłem także te mające bardziej ekonomiczny charakter. Niczego na temat strajku jednak w nich nie znalazłem.

Postulaty strajkujących znajdziecie poniżej:

1. Zniesienie jakichkolwiek administracyjnych limitów ilości operacji transportowych wewnątrz EU. Niech steruje tym po prostu wolny rynek zgodnie z ideą powstania EU. Nie oznacza to jednak dowolności w systemie pracy kierowcy, który musi uwzględniać prawo kierowcy do odpoczynku oraz powrotu do domu co określony czas np co 4 czy 6 tygodni;

2. Zniesienie obowiązku tworzenia dokumentacji pracowniczej w języku kraju w którym wykonywany jest transport i wydanie zakazu nakładania obowiązku tworzenia takiej dokumentacji, powoływania przedstawicieli itd;

3. Objęcie transportu międzynarodowego i kabotaży jednolitym podatkiem VAT odprowadzanym do kraju w którym zakończono transport lub na rachunek EU;

4. Ujednolicenie w całej EU w jednym akcie prawnym wszelkich zasad przeprowadzania operacji transportowych i zakaz stawiania dodatkowych wymogów w jakiejkolwiek formie przez poszczególne państwa członkowskie;

5. Powstanie jednolitego ogólnoeuropejskiego funduszu emerytalnego dla kierowców międzynarodowych i objęcie ich jednolitymi w całej EU zasadami wynagradzania;

6. Uproszczenie systemu rozliczenia czasu pracy kierowców;

7. Wprowadzenie zakazu terminów płatności za transport dłuższych niż 30 dni;

8. Obowiązkowa implementacja przez wszystkie kraje EU przepisów o elektronicznym liście przewozowym;

9. Uaktualnienie Konwencji CMR poprzez dostosowanie jej do technologii XXI wieku oraz zobowiązanie wszystkich krajów EU do ujednolicenia przepisów prawa przewozowego;

10. Wprowadzenie jednolitej w całej EU stawki minimalnej za pracę na stanowisku kierowcy;

11. Wycofanie się z projektu prowadzenia tachografów dla pojazdów do 3500 kg DMC i zakaz wprowadzenia takiego wymogu przez Państwa członkowskie;

12. Wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia spedycji od bankructwa.