Obcokrajowców nikt nie karze za nieopłacony viaTOLL – GITD dyskryminuje polskich przewoźników?

bramownica_viatoll

Kary za przejazd płatnymi drogami bez uiszczonej opłaty w ramach system viaTOLL od dłuższego czasu wzbudzają sporo kontrowersji. Krytykuje się fakt nakładania tych kar na kierowców, a nie na przewoźników, a także samą wysokość obciążeń. Co więcej, „Dziennik Gazeta Prawna” dotarł właśnie do nieoficjalnych informacji, które mogą wskazywać na kolejną niesprawiedliwość.

GITD, które sprawuje pieczę nad systemem viaTOLL, ma podobno rezygnować z karania zagranicznych kierowców. Według informacji zdobytych przez DGP, zarejestrowane poza granicami kraju pojazdy wykonały dotychczas nawet kilkaset tysięcy „darmowych” przejazdów, co oczywiście uwieczniły kamery. Problem jednak w tym, że zrobione przez bramownicę zdjęcie nie było jeszcze nigdy podstawą do wszczęcia postępowania przeciwko cudzoziemcowi. To natomiast oznacza, że polscy użytkownicy dróg są w tej sytuacji dyskryminowani.

Inspekcja tłumaczy się po prostu trudnościami w zdobyciu danych kierowców i ewentualnym wyegzekwowaniu pieniędzy. W Unii Europejskiej nie funkcjonuje bowiem żadne porozumienie umożliwiające wzajemną pomoc w nakładaniu kar administracyjnych. Co więcej, spora część przejeżdżających przez nasz kraj ciężarówek pochodzi spoza UE, więc ewentualne porozumienie i tak niewiele by pomogło. GITD uważa więc, że koszty dotarcia do kierowcy byłyby często wyższe, niż sama kara.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna