Nowe zasady kwarantanny – zwolnienie dla Polaków pracujących w całej UE

Polska wprowadziła w sobotę nowe zasady kwarantanny. Z 14-dniowego zamknięcia zwolniono dodatkową grupę osób, które podróżują w celach zawodowych, zarobkowych lub służbowych.

Od początku maja kwarantanna nie obejmowała osób pracujących w krajach sąsiadujących. Od soboty dotyczy zaś to całego terenu Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wraz ze Wielką Brytanią. Konkretnie ujęto to w następującym zdaniu: osoby przekraczające granicę RP stanowiącą granicę wewnętrzną w celu wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub w państwie UE lub EOG.

To istotna zmiana dla wielu polskich kierowców, zatrudnionych w dalszych zakątkach Europy, a jednocześnie niewykonujących transportu międzynarodowego. Dotychczas na takie osoby nakładano kwarantannę, teraz nie będzie już takiej potrzeby. Pełna, rządowa informacja na ten temat znajduje się pod tym linkiem.