Nowe zasady kabotażu, obowiązkowe zjazdy do domów i weekendy na parkingach strzeżonych

Pierwotne założenia „Pakietu Mobilności” znajdziecie poniżej:

“Pakiet mobilności” z komentarzem eksperta – kiedy pojawią się zmiany i jak będą wyglądały?

Trwają prace nad „Pakietem Mobilności”, czyli zestawem przepisów przeznaczonych dla branży transportowej. Pakiet został wstępnie przygotowany przez Komisję Europejską, a teraz obraduje nad nim Parlament Europejski. Europarlamentarzyści zaproponowali przy tym kilka istotnych zmian, dotyczących kabotażu oraz tygodniowych odpoczynków.

Pierwotna propozycja z „Pakietu Mobilności” przewidywała zniesienie ilościowego limitu tras kabotażowych, utrzymując wyłącznie limit czasowy. Komisja  Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego chce jednak to doprecyzować, proponując rozwiązanie znacznie bardziej skomplikowane.

Według nowej propozycji, kabotaż można by w danym kraju wykonywać przez dwa dni, bez ilościowego limitu tras. Następnie można by przenieść się do innego kraju, również w celu wykonywania kabotażu, również na dwa dni. Co jednak ważne, po łącznie siedmiu dniach kabotażu w rozmaitych krajach, pojazd musiałby wrócić do kraju zarejestrowania, na co najmniej trzy dni. Dopiero wtedy mógłby rozpocząć kolejne siedem dni kabotażu.

Druga sprawa to tygodniowe odpoczynki. Wbrew pierwotnemu zamysłowi Komisji Europejskiej, europarlamentarna komisja chce zezwolić na odbywanie ich w kabinach ciężarówek. Dotyczyłoby to także pełnych odpoczynków wymiarze 45 godzin. Zastrzeżenie jest jednak takie, że każdy odpoczynek tygodniowy – zarówno pełny, jak i skrócony – musiałby odbywać się na parkingu strzeżonym, wyposażonym w pełne zaplecze sanitarne. Zaznaczę, że dotyczyłoby to także odpoczynków 24-godzinnych.

Europarlamentarzyści zaproponowali również obowiązkowe zjazdy do domów. Każdy kierowca miałby wracać do miejsca zamieszkania co najmniej co trzy tygodnie. Tym samym Komisja  Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego chce skłonić przewoźników do przechodzenia na system 3/1.