Nowe zasady czasu pracy już za 3 tygodnie – jak będzie wchodził Pakiet Mobilności?

Pakiet Mobilności to już nie tylko zaakceptowana propozycja, ale też coraz bardziej konkretne daty. Poniższy harmonogram bazuje na publikacji niderlandzkiej organizacji TLN i opiera się na złożeniu, że nowe przepisy zostaną oficjalnie opublikowane 31 lipca 2020 roku. Termin ten jest już oficjalnie podawany i jak na razie nic nie zapowiada jego zmiany. Jeśli więc do żadnej nieplanowanej zmiany nie dojdzie, nowe przepisy będą wchodziły w życie w następującej kolejności:

20 sierpnia 2020 roku:

Od tego dnia kierowca będzie mógł odbywać dwa skrócone odpoczynki tygodniowe pod rząd. Jednocześnie w życie wejdzie zakaz odbywania pełnych odpoczynków tygodniowych w kabinie. Założenie jest przy tym takie, że kierowca co najmniej raz w miesiącu uda się do domu lub innego miejsca stałego pobytu.

1 lutego 2022 roku:

Od tego dnia kierowca będzie zobowiązany wprowadzać informację o przekroczeniu granicy w tachografie pojazdu. Dokona tego w pierwszym możliwym miejscu do legalnego zatrzymania.

Tego samego dnia mają też wejść w życie nowe zasady delegowania kierowców. Zgodnie z nimi, zagraniczna płaca minimalna będzie przysługiwała w przypadku kabotażu lub w przypadku ciągłej jazdy na przerzutach.

20 lutego 2022 roku:

Od tego dnia będzie obowiązywał nakaz zjeżdżania ciężarówki do kraju zarejestrowania, co najmniej raz na osiem tygodni. Jednocześnie wprowadzi się nowe wymagania w zakresie organizacja baz transportowych, by ograniczyć istnienie „pseudooddziałów”. Wymagane będzie posiadanie między innymi budynków, w których przechowywane będą dokumenty.

Tego samego dnia mają się też pojawić nowe zasady wykonywania kabotażu. Po wykorzystaniu tego limitu na terenie danego kraju, ciężarówka przez cztery dni będzie miała kabotażowy zakaz.

20 maja 2022 roku:

Od tego dnia lekki transport zacznie podlegać zezwoleniom na przewozy. Posiadanie licencji będzie wymagane już od 2,5 tony DMC pojazdu.

20 sierpnia 2023 roku:

Tego dnia obowiązkowa stanie się druga generacja inteligentnych tachografów, dla wszystkich nowo rejestrowanych pojazdów. Urządzenia te automatycznie zarejestrują moment przekroczenia granicy, dzięki danym z systemu satelitarnego.

31 grudnia 2024 roku:

Nowe tachografy trafią także do starszych ciężarówek, wykonujących transport międzynarodowy i nieposiadających dotychczas inteligentnego tachografu żadnej generacji. Jednocześnie rozszerzy się zakres kontroli tachografów, do aż 56 dni.

20 sierpnia 2025 roku:

Nowe tachografy trafią także do  starszych ciężarówek, wykonujących transport międzynarodowy i posiadających dotychczas inteligentny tachograf pierwszej generacji.

1 czerwca 2026 roku:

Tachografy staną się obowiązkowe dla samochodów o DMC od 2,5 tony, w transporcie międzynarodowym. Również i tutaj będą to tachografy inteligentne drugiej generacji.