Nowe wpisy w tacho: zaczęło się niemal bez zatorów, choć z postojami na poboczach

W nawiązaniu do tekstów:

Kontrole wpisów z „krajem rozpoczęcia” – jedna inspekcja już mówi o luźnym podejściu

Wpis z „krajem rozpoczęcia” kilka razy na dobę – firmy szykują się do absurdu

Pierwszy dzień z nowym obowiązkiem informowania o przekroczeniu granicy jest już powoli za nami. Jak natomiast realizacja nowej zasady wypadła w praktyce? Pojawił się już pierwszy raport na ten temat, przygotowany przez stronę Chauffeursnieuws 2.0. Bazą była tutaj relacja kilkuset kierowców z Beneluksu, a więc osób przekraczających najbardziej ruchliwe granice w Europie, nawet kilka razy na dobę.

Główny wniosek był pozytywny – obyło się bez wielkiego, ogólnoeuropejskiego paraliżu. Kierowcy, którzy zjeżdżali na pierwsze parkingi przy granicach, w większości nie mieli do czynienia z zauważalnymi zatorami. Samo wprowadzanie nowych „krajów bezpieczeństwa” okazało się też stosunkowo szybkie, trwając nawet poniżej minuty.

Trzeba jednak podkreślić, że wielu kierowców mówi o zignorowaniu nowego obowiązku. Jak relacjonują, widywali po kilkadziesiąt ciężarówek na raz, które bez zatrzymywania przejeżdżały obok granicznego parkingu. Gdyby wszystkie te pojazdy zastosowały się do nowych zasad, sytuacja mogłaby wyglądać znacznie gorzej.

Widywano też postoje na pasach awaryjnych lub w autostradowych zatokach awaryjnych, co niestety sprzyjało niebezpiecznym sytuacjom. Hamowanie i rozpędzanie jest bowiem w takim miejscach bardzo utrudnione.

Była też jedna granica, która negatywnie się wyróżniła. Czego wiele osób zapewne mogłoby się spodziewać, mowa tutaj o granicy Belgii oraz Francji, między miastami Tournai oraz Lille. Francuzi urządzili tam wielką akcję kontrolną, ciężarówki masowo ściągano na parking i wprowadzenie „kraju rozpoczęcia” mogło zająć około 10 minut.

Dla przypomnienia, nowe zasady brzmią następująco: „Od dnia 2 lutego 2022 r. kierowca na początku pierwszego postoju po przekroczeniu granicy państwa członkowskiego wprowadza również symbol państwa, do którego wjechał. Ten pierwszy postój odbywa się w najbliższym możliwym miejscu postoju na granicy lub po jej przekroczeniu. W przypadku gdy przekraczanie granicy państwa członkowskiego odbywa się na promie lub w pociągu, kierowca wprowadza symbol państwa w porcie lub na stacji przybycia.” (UE 165/2014, art. 34 ust. 7)