Nowe ronda i wysepki na drogach krajowych, a także plany optycznego zwężania jezdni

Więcej rond, więcej wysepek oraz „optyczne zwężanie jezdni” – oto najnowsze plany Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dla kierowców ciężarówek nie zapowiada się to zbyt dobrze, więc warto przyjrzeć się sprawie bliżej.

Poza wielkimi inwestycjami w autostrady oraz trasy ekspresowe, GDDKiA chce zadbać także o drogi krajowe. Tylko w tym roku przeznaczy się na ten cel półtora miliarda złotych, ogłaszając niemal 190 przetargów. Wśród nich będą zamówienia na tak zwane małe inwestycje.

Przez „małe inwestycje” rozumie się zmiany na poszczególnych odcinkach dróg, argumentowane poprawą bezpieczeństwa. Ma to być między innymi przebudowa skrzyżowań, w wielu miejscach tworząc nowe ronda lub stawiając sygnalizację świetlną. Na drogach pojawią się nowe wysepki, dodatkowe przejścia dla pieszych, a nawet kładki prowadzone nad jezdnią. Wybrane przejścia dla pieszych mogą się doczekać oświetlenia, a do tego dojdą nowe zatoki autobusowe oraz rozbudowa sieci dróg rowerowych.

Ponadto, GDDKiA zapowiada wymianę nawierzchni na szczególnie zniszczonych odcinkach, a także „optyczne zwężanie jezdni”. Ten ostatni proces ma polegać na zawężeniu pasów, poprzez malowanie obszarów wyłączonych z ruchu i rozstawianie elastycznych słupków. Coś takiego miało by występować przed przejściami dla pieszych lub skrzyżowaniami, mając skłonić kierowców do ograniczenia prędkości.