transfactor3665
Opublikowane 7 Sierpień, 2016

Nowe przepisy o płacy minimalnej dla kierowców we Włoszech – ile należy płacić i jak to dokumentować?

flaga_wloch

Jak wyglądają nowe uregulowania odnośnie płacy minimalnej dla pracowników delegowanych w transporcie we Włoszech?

Już od pewnego czasu Włochy pod naciskiem niektórych rodzimych organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa transportowe przymierzały się do zastosowania podobnego rozwiązania jakie obecnie funkcjonuje we Francji i w Niemczech. Mowa o płacy minimalnej dla kierowców delegowanych do wykonywania usług transportowych na terenie Włoch.

Płaca minimalna jest we Włoszech regulowana na podstawie układów zbiorowych osobno dla poszczególnych grup zawodów. Jeśli chodzi o kierowców zawodowych to stawka jest dwojaka w zależności od grupy zaszeregowania:

 • Grupa 3: 9,76 € (598,78€ – miesięczne wynagrodzenie)
 • Grupa 3 Super: 10,03 € (642,37€ – miesięczne wynagrodzenie)

Według art.54 (rozdział II) układu zbiorowego stawka jest ustalona w wymiarze miesięcznym. Art. 11 rozdziału II mówi natomiast, że tydzień pracy nie może przekraczać 39h, a dzień pracy 8h. Z prostego rachunku (zakładając, że średnia ilość dni pracy w miesiącu to 21), ilość przepracowanych godzin w miesiącu wynosi 163,8 h. Stąd powyższe wyliczenie stawki godzinowej.

Grupa 3: są to kierowcy samochodów ciężarowych o ładowności poniżej 80t. Grupa 3 Super: są to kierowcy samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 80t oraz samochodów ciężarowych o ładowności ponad 20t posiadających żurawie.

Jeśli chodzi o dietę i ryczałt za nocleg to prawdopodobnie zostaną one zaliczone do minimalnego wynagrodzenia kierowcy, podobnie jak dzieje się to w wypadku unormowań niemieckich.

Jakich przewozów dotyczą unormowania włoskie?

Według art.4 ust.1 dekretu 136/2016 z dn. 17 lipca 2016 r. obowiązek wypłacania przynajmniej płacy minimalnej pracownikowi delegowanemu w branży transportowej dotyczy również przewozów kabotażowych o jakich mowa  w rozdziale III rozporządzenia PE i Rady (WE) Nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r., a dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych.

Komu i kiedy należy zgłosić pracownika delegowanego?

Zgłoszenia pracowników delegowanych do pracy we Włoszech należy dokonać do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie delegowania, a jeśli zajdą jakieś zmiany, informację o tym należy przekazać w ciągu pięciu dni.

Co powinno zawierać zgłoszenie?

W przeciągu 30 dni od dnia wejścia w życie nowych unormowań (dekret wszedł w życie 22 lipca 2016) Ministerstwo ma określić jakimi środkami komunikacji na odległość będzie można dokonać zgłoszenia. Obecnie wiadomo jedynie co powinno zawierać zgłoszenie. A są to następujące informacje:

 1. Dane identyfikacyjne delegującego przedsiębiorstwa
 2. Liczbę delegowanych pracowników oraz ich ogólne dane
 3. Daty: rozpoczęcia i zakończenia delegowania oraz czas jego trwania
 4. Miejsce wykonywania usługi
 5. Dane identyfikacyjne przedsiębiorstwa przyjmującego pracowników delegowanych
 6. Rodzaj usługi
 7. Dane identyfikacyjne i adres przedstawiciela we Włoszech
 8. Informacje dotyczące przedstawiciela przedsiębiorstwa ds. dialogu społecznego
 9. Nr zezwolenia na wykonywania działalności gospodarczej, o ile zezwolenie takie jest wymagane na terenie państwa, w którym przedsiębiorstwo jest zarejestrowane

W najbliższym czasie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ma opublikować wszelkie dane odnośnie zasad i warunków zatrudniania pracowników delegowanych. Wszystkie niejasności dotyczące powyższych informacji powinny zostać uściślone. Dotyczy to także informacji o układach zbiorowych, na podstawie których ustalana jest stawka minimalna płacy (są renegocjowane mniej więcej co 3 lata, obecny obowiązuje od 01.10.2015). Wszystkie informacje będą dostępne w dwóch językach: włoskim i angielskim.

Czy potrzebny jest przedstawiciel przedsiębiorstwa delegującego we Włoszech?

Tak, jest potrzebny. Włosi zastosowali podobne do francuskiego rozwiązanie, ale o bardziej ograniczonych kompetencjach. Przedstawiciel odpowiedzialny jest jedynie za wysyłanie i odbieranie dokumentów. Jeśli natomiast nie zostanie wyznaczony, za siedzibę przedsiębiorstwa delegującego pracowników uznaje się miejsce zamieszkania lub zarejestrowania siedziby usługobiorcy. Zatem korespondencja będzie trafiała do odbiorcy usługi, co w przypadku transportu jest dość dziwnym i nierealnym rozwiązaniem.

Uwaga! Na umotywowany wniosek organizacji społecznych pracodawca ma obowiązek powołać przedstawiciela uprawnionego do reprezentacji firmy w dialogu społecznym.

Jak długo należy przechowywać dokumenty?

Odpowiedź na to pytanie, a także dalszą część tekstu, opisującą między innymi przewidywane kary, znajdziecie na łamach serwisu PoradnikTransportowy.pl  – zapraszam TUTAJ.

WYKOP ten tekst!

Ten wpis ma 5 komentarzy

 1. Szczuru napisał(a):

  Aha, czyli jak mam ciągnik siodłowy z naczepą o dmc 40t i mam żurawia w kabine albo je przewoże w naczepoe to płacę jak za klasę 3 super tak?

 2. marcin napisał(a):

  Z punktu widzenia przewoźników najważniejsze są postanowienie art. 1 dekretu określającego zakres jego zastosowania. W myśl art. 1 ust. 1 jego zapisy stosuje się do przedsiębiorców mających siedzibę w innych państwach członkowskich UE, którzy delegują co najmniej jednego pracownika do świadczenia usług na terenie Włoch. Jednocześnie w art. 1 ust. 4 wprost stwierdzono, iż w odniesieniu do sektora transportowego dekret znajduje zastosowanie do przewozów kabotażowych, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia nr 1072/2009 i rozdziale III rozporządzenia nr 1073/2009. Oznacza to a contrario, że dekret nie dotyczy ani przewozów międzynarodowych do i z Włoch, ani do przewozów tranzytowych przez Włochy. Stanowi zatem dla polskich przewoźników zdecydowanie mniejsze zagrożenie niż regulacje niemieckie i francuskie. Autor tekstu może go poprawić dotyczy tylko KABOTAŻU!!!!!!

 3. andrzej napisał(a):

  Nie jestem przekonany, czy dekret dotyczy tylko kabotażu … Trochę poszukałem i jeśli chodzi o art. 1 ust. 4 to nie wiem, czy tak wprost stwierdzono, że przepisy dekretu w transporcie dotyczą wyłącznie kabotażu, ponieważ użyto sformułowania “również kabotażu” (si
  applica anche alle ipotesi di cabotaggio). Tekst źródłowy znajduje się tu http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/21/16G00152/sg . Ja bym poczekał na ustalenia oficjalne, ponieważ Włosi nie opublikowali jeszcze wytycznych dotyczących dekretu zostawiając sobie na to 30 dni.

  • Robert napisał(a):

   Oczywiście że ma Pan rację. Przepis jest robiony na kolanie i jest bardzo niejednoznaczny ale twierdzenie że dotyczy tylko kabotażu jest daleko idącą nadinterpretacją. Poczekamy na wytyczne jednak znając specyfikę Włoch nie ma chyba co liczyć na jednoznaczne, proste stanowisko.

Odpowiedz