Nowe kary dla przewoźników wożących odpady – siedem nowości, każda za 10 tysięcy złotych

Od przyszłej środy (5 września 2018) w Polsce będą obowiązywały znowelizowane przepisy dotyczące odpadów. Nowe prawo ma powstrzymać nielegalny wwóz odpadów do Polski, a także ma walczyć z nielegalnymi wysypiskami.

Nowe przepisy dotyczą wszystkich podmiotów zajmujących się przetwarzaniem oraz składowaniem odpadów. Jest też jednak kilka zapisów, którymi powinny zainteresować się firmy transportowej. To przede wszystkim siedem nowych kar administracyjnych, wyszczególnionych właśnie z myślą o nielegalnych transportach.

Każda z tych kar ma wynosić do 10 tys. złotych, będąc nakładanym na przewoźnika. Czego zaś konkretnie one dotyczą, możecie przeczytać poniżej. Zwróćcie uwagę zwłaszcza na punkt drugi, dotyczący oznakowania środków transportu. Przypominam bowiem, że od bieżącego roku pojazdy przewożące odpady muszą posiadać nowy typ tablic. W przypadku transportu międzynarodowego jest to tablica z literą „A”, natomiast w transporcie krajowym wymagana jest tablica z napisem „ODPADY”.

1. Wykonywanie przewozu drogowego przez transportującego odpady bez dokumentu potwierdzającego rodzaj transportowanych odpadów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

2. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów przez transportującego odpady bez oznakowania środków transportu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

3. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów przez transportującego odpady w sposób umożliwiający kontakt odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne.

4. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów przez transportującego odpady w sposób umożliwiający mieszanie poszczególnych rodzajów odpadów, z wyjątkiem gdy strumień zmieszanych rodzajów odpadów w całości jest kierowany do przetwarzania w tym samym procesie.

5. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów przez transportującego odpady w sposób umożliwiający rozprzestrzenianie się odpadów poza środki transportu oraz nieograniczający do minimum uciążliwości zapachowej.

6. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów przez transportującego odpady w sposób nieograniczający oddziaływania czynników atmosferycznych na odpady, jeżeli mogą one spowodować negatywne oddziaływanie transportowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi.

7. Wykonywanie przewozu drogowego odpadów przez transportującego odpady w sposób niezabezpieczający przed przemieszczaniem i przewracaniem się pojemników lub worków.

Pełną nowelizację przepisów możecie pobrać tutaj.