[Aktualizacja] Nowe deklaracje i rejestracje dla kierowców we Włoszech


Aktualizacja 05.05.2020: niestety link z poniższego tekstu jest już nieaktualny. By pobrać deklarację, trzeba zarejestrować się na stronie internetowej kancelarii ITD-PIP (pod tym linkiem) lub też można pobrać ją ze strony Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracodawców Transportu Nienormatywnego „Ponadrnomatywni”, bez konieczności rejestrowania (pod tym linkiem).


Źródło poniższego tekstu: Kancelaria transportowa ITD-PIP 

Kierowcy, przed wjazdem do Włoch, zobowiązani są posiadać wypełnioną deklarację oraz dodatkowo dokonać rejestracji deklaracji we włoskiej służbie zdrowia. Ponadto, kierowcy nie będą mogli przebywać we Włoszech dłużej niż 72h. Brak zastosowania się do obostrzeń będzie skutkowało nałożeniem kary pieniężnej.

Tutaj do pobrania plik wraz z przykładowym wypełnieniem deklaracji, spisem właściwych jednostek włoskiej służby zdrowia oraz dokładne tłumaczenie z języka włoskiego: https://drive.google.com/file/d/1AYTrakI9hshGCHkDHkVmkGg91YPzPwiz/view

Za naruszenie nowych restrykcji grozi kara w wysokości 650 EURO.

Taki stan prawny będzie obowiązywał do dnia 3 maja 2020 r.

1. Deklaracja

Przed wjazdem na teren Włoch kierowca zobowiązany jest wypełnić deklarację, podając następujące informacje:

– dane osobowe;

– dokument identyfikacyjny, jego numer, podmiot wydający, okres ważności;

– miejsce przekroczenia granicy oraz datę i czas przekroczenia granicy;

– cel podróży do Włoch;

– imię i nazwisko osoby wypełniającej oraz podpis.

Kierowcy wykonujący usługę transportową mogą przebywać na terenie Włoch maksymalnie 72h, tylko w szczególnych przypadkach czas pobytu może zostać przedłużony o kolejne 48h. Przedłużenie pobytu o 48 godzin powinno być potwierdzone nową deklaracją. Czas liczony jest od momentu wjazdu na teren Włoch – zgodnie z podanymi w deklaracji danymi.

Wzór przykładowo wypełnionej deklaracji wraz z instrukcją wypełnienia w języku polskim dostępny jest tutaj.

Link do deklaracji oraz instrukcji w języku włoskim:

https://www.camcom.bz.it/sites/default/files/uploaded_files/Coronavirus/MODELLO%20DICHIARAZIONE%20CONDUCENTI%2024%20MAR%202020.pdf

2. Zgłoszenie kierowcy do włoskiej Służby Zdrowia

Kierowcy, przed wjazdem na teren Włoch, muszą zostać zarejestrowani we właściwej służbie zdrowia. Rejestracja ta musi zostać powtórzona przy każdym wjeździe. Inaczej wygląda to dla każdego przejścia granicznego, a pełne informacje znajdują się poniżej.

a) Wjazd przez Brennero:

– służba zdrowia ASL Alto Adige

– forma komunikacji: Formularz on-line 

– numer telefonu: 0471/909202

b) Wjazd przez Ventimiglia:

– służba zdrowia ASL Imperia

– forma komunikacji: mailowo, poprzez adres d.franco@asl1.liguria.it

– numer telefonu: 0184/536683

– dodatkowe informacje: wymagane dane do zgłoszenia to imię i nazwisko kierowcy pojazdu, miejsce i data urodzenia, miejsce załadunku(zgodnie z informacją udzieloną przez pracownika ASL Gorizia) kraj pochodzenia towaru, miejsce przeznaczenia, włoska gmina docelowa, data wjazdu do Włoch, numer telefonu kierowcy we Włoszech.

c) Wjazd przez Frejus:

– służba zdrowia ASL Torino 3

– forma komunikacji: mailowo, poprzez adres nsuma@aslto3.piemonte.it

– numer telefonu: 011/9551752

– dodatkowe informacje: wymagane dane do zgłoszenia to imię i nazwisko kierowcy pojazdu, miejsce i data urodzenia, miejsce załadunku (zgodnie z informacją udzieloną przez pracownika ASL Gorizia) kraj pochodzenia towaru, miejsce przeznaczenia, włoska gmina docelowa, data wjazdu do Włoch, numer telefonu kierowcy we Włoszech.

d) Wjazd przez Monte Bianco:

– służba zdrowia ASL Aosta

– forma komunikacji: mailowo, poprzez adres igiene.pubblica@ausl.vda.it

– dodatkowe informacje: kierowcy musi posiadać kopię deklaracji kierowcy, a dane wymagane do zgłoszenia to imię i nazwisko kierowcy pojazdu, miejsce i data urodzenia, miejsce załadunku (zgodnie z informacją udzieloną przez pracownika ASL Gorizia) kraj pochodzenia towaru, miejsce przeznaczenia, włoska gmina docelowa, data wjazdu do Włoch, numer telefonu kierowcy we Włoszech.

e) Wjazd przez Tarvisio:

– służba zdrowia ASL Medio Friuli

– forma komunikacji: mailowo, poprzez adres sorveglianzamalattieinfettive@asufc.sanita.fvg.it

– numer telefonu: 0432/553264

– dodatkowe informacje: wymagane dane do zgłoszenia to imię i nazwisko kierowcy pojazdu, miejsce i data urodzenia, miejsce załadunku (zgodnie z informacją udzieloną przez pracownika ASL Gorizia) kraj pochodzenia towaru, miejsce przeznaczenia, włoska gmina docelowa, data wjazdu do Włoch, numer telefonu kierowcy we Włoszech.

f) Wjazd przez Trieste:

– służba zdrowia ASL Trieste

– forma komunikacji: mailowo, poprzez adres profilassi.dip@asugi.sanita.fvg.it

– numer telefonu: 0403/997490

– dodatkowe informacje: wymagane dane do zgłoszenia to imię i nazwisko kierowcy pojazdu, miejsce i data urodzenia, miejsce załadunku (zgodnie z informacją udzieloną przez pracownika ASL Gorizia) kraj pochodzenia towaru, miejsce przeznaczenia, włoska gmina docelowa, data wjazdu do Włoch, numer telefonu kierowcy we Włoszech.

g) Wjazd przez Gorizia:

– służba zdrowia ASL Gorizia

– forma komunikacji: mailowo, poprzez adres infettive.profilassi@asugi.sanita.fvg.it

– numer telefonu: 0481/592876

– dodatkowe informacje: kierowcy musi posiadać kopię deklaracji kierowcy, a dane wymagane do zgłoszenia to imię i nazwisko kierowcy pojazdu, miejsce i data urodzenia, miejsce załadunku (zgodnie z informacją udzieloną przez pracownika ASL Gorizia) kraj pochodzenia towaru, miejsce przeznaczenia, włoska gmina docelowa, data wjazdu do Włoch, numer telefonu kierowcy we Włoszech.