Norwegia wprowadza Pakiet Mobilności – od 1 listopada wejdą unijne wymagania

Norwegia nie jest krajem Unii Europejskiej, w związku z czym unijne przepisy po prostu nie muszą tam obowiązywać. Niemniej zdarza się, że Norwegowie korzystają z pomysłów z Brukseli i tak też będzie z Pakietem Mobilności.

Dotychczas zapisy Pakietu Mobilności nie obowiązywały na terenie Norwegii, ale już 1 listopada ulegnie to dużej zmianie. Właśnie wtedy Norwegowie wprowadzą nowe, krajowe przepisy, bezpośrednio wzorowane na unijnych zasadach. Konkretnie mowa tutaj o sześciu wymienionych poniżej zapisach:

1. Objęcie licencjami transportu międzynarodowego towarów pojazdami o DMC powyżej 2,5 tony

2. Objęcie zasadami kabotażu pojazdów o DMC powyżej 2,5 tony;

3. Nakaz powrotu ciężarówek do kraju zarejestrowania co najmniej raz na osiem tygodni;

4. Obowiązek udokumentowanego umożliwienia kierowcy powrotu na bazę lub do domu co najmniej raz na cztery tygodnie;

5. Zakazu odbywania pełnych odpoczynków tygodniowych w kabinach;

6. Czterodniowy zakaz wykonywania dalszego kabotażu w danym kraju po wykorzystaniu ilościowego limitu.

Dla wyjaśnienia warto podkreślić, że Norwegowie wprowadzają takie zmiany nie tylko dla ujednolicenia zasad z państwami unijnymi, ale też w związku z własnym interesem. Norweskie władze doszły bowiem do wniosku, że zasady Pakietu Mobilności sprawdzą się na lokalnym rynku, chroniąc tamtejszych przewoźników przed zagraniczną konkurencją.