Norwegia też poluzowała przepisy dotyczące czasu pracy – wyjątek na okrągły miesiąc

Nie tylko Belgia, Hiszpania i Stany Zjednoczone, ale też Norwegia zdecydowała się na warunkowe zniesienie kar za przekroczenie norm czasu pracy. Tamtejszy wyjątek utrzyma się co najmniej do 12 kwietnia i obejmie dostawy najważniejszych produktów.

Na dłuższą jazdę można sobie pozwolić przy transportach związanych z dostawą oraz produkcją żywności. To samo dotyczy też przewozu paszy, leków, sprzętu medycznego, żywych zwierząt, a także nieprzetworzonych towarów (nor. råvare), takich jak węgiel, zboża, ryby, warzywa, owoce, czy nawet rudy metali.

Norwegowie podkreślają też, że nie trzeba ubiegać się o żaden konkretny dokument, ani wypełniać jakichkolwiek wniosków. Zwolnieniem objęty jest po prostu każdy kierowca, który wykonuje przewozy z wymienionych powyżej grup.

Dokładniejsze wytyczne można też znaleźć na stronie internetowej Statens Vegvesen, pod tym linkiem. Wymienia się tam między innymi, że kierowcy muszą pamiętać o 9-godzinnych okresach odpoczynku, a także o co najmniej jednym skróconym odpoczynku tygodniowym w każdym tygodniu zwolnienia z norm.