OFERTY PRACYKONTAKT
665
Opublikowane 4 Luty, 2019

Nieopłacone faktury w branży transportowej – raport Transinkasso na temat zatorów płatniczych

Publikacja na zamówienie

Zatory płatnicze spowodowanych nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez zleceniodawców, to nadal najpoważniejszy problem, z którym muszą się zmagać przewoźnicy. Z danych Transinkasso wynika, że liczba spraw przyjętych do windykacji wzrosła o 25% w stosunku do 2017 roku. Przewoźnicy zgłosili ponad 52 tysiące nieuregulowanych faktur.

Nieterminowe regulowanie zobowiązań niesie za sobą szereg negatywnych konsekwencji. Odczuwają je przede wszystkim przedsiębiorcy, którym przychodzi bezpośrednio zmierzyć się ze skalą problemu. Skutki, które odczuwają wpływają natomiast negatywnie na sytuację gospodarczą.

Skutki zatorów płatniczych, o jakich najczęściej mówią przedsiębiorcy to:

–  Brak możliwości bieżącego regulowania zobowiązań wobec usługodawców;

– Generowanie dodatkowych kosztów wynikających z płacenia odsetek za nieprzestrzeganie terminów płatności;

– Ograniczenie możliwości inwestowania w rozwój;

– Utrata reputacji, wynikająca z nieterminowego płacenia zobowiązań.

Jaka jest suma należności odzyskanych przez Transinkasso w 2018?

Wartość odzyskanych należności 2018 przekroczyła 114  mln PLN.50% spraw zakończyła się sukcesem w ciągu 7 dni od przyjęcia sprawy do windykacji. Średni okres przeterminowania faktury zgłoszonej do Transinkasso wyniósł 63 dni – taka tendencja utrzymuje się od 2014 roku.

W jakich województwach jest najwięcej zadłużonych firm?

Dane z raportu Transinkasso

Windykacja zagranicznego dłużnika.

Nieterminowe płatności nie są specyfiką wyłącznie polskiego rynku. Występują w większości krajów europejskich – nawet w tych, które w ogólnej opinii nie są kojarzone ze złymi praktykami płatniczymi. Jak rysuje się skala problemu w poszczególnych krajach Europy?

Czy jest szansa na zmianę zwyczajów płatniczych w branży TSL?

Na pewno jest to w dużej mierze zależne od samych wierzycieli. Wartość spraw przyjętych do windykacji rośnie z roku na rok. Niepokojący jest czas reakcji wierzycieli, którzy zgłaszają sprawy średnio dopiero w 63. dniu po przeterminowaniu faktury. Transinkasso połowę długów odzyskuje w ciągu siedmiu dni od przyjęcia sprawy. Co to oznacza? Po pierwsze wielu przewoźników, czekając aż dwa miesiące, straciło bezpowrotnie szansę na skuteczną pomoc, nie mówiąc o straconych nerwach i czasie. Po drugie zgłaszając sprawę do windykacji np. w pierwszym tygodniu od daty wymagalności mogliby odzyskać zapłatę dużo szybciej, a dzięki temu uniknąć wielu kłopotliwych sytuacji.