Niemiecki mandat za prędkość z tachografu – zapisane 109 km/h i mandat za 23 km/h

Od kiedy w tachografach trzeba oznaczać przekraczanie granic, policjantom łatwiej jest zarzucić osiąganie zbyt wysokich prędkości. Mogą oni się bowiem odnieść do krajowego maksimum, obowiązującego w danym państwie, na drogach najwyższej kategorii. I tak oto dochodzimy do czwartkowego przypadku z niemieckiej autostrady A4, gdzie zatrzymano ciężarówkę zmierzającą w kierunku polskiej granicy.

Volvo prowadzone przez 28-letniego kierowcę zwróciło uwagę policji w okolicach węzła Weißenberg. Bezpośrednią przyczyną zatrzymania było korzystanie z telefonu, a przy okazji postanowiono też sprawdzić zapisy tachografu. W dniu obejmującym kontrolę pojawił się tam szereg przekroczeń prędkości, a najwyższym zapisanym wynikiem było 109 km/h. Z tego też powodu kierowca ma spodziewać się aż dwóch mandatów karnych – pierwszego za korzystanie z telefonu, w wysokości 128,50 euro i drugiego za przekroczenie prędkości o 23 km/h, w wysokości 178,50 euro. Przy obu kwotach uwzględniłem już koszty administracyjne

Dlaczego akurat 23 km/h? Przepisy dotyczące tachografów wyraźnie wskazują, że prędkość odnotowywana przez te urządzenia podlega tolerancji 6 km/h. Tym samym najwyższy wynik stwierdzony w tachografie trzeba było obniżyć ze 109 do 103 km/h. Skoro natomiast zapisy tachografu wskazywały na poruszanie się w granicach Niemiec, a nie na przykład w Belgii lub Francji (gdzie obowiązywałby limit 90 km/h), wynik 103 km/h został przyrównany do 80 km/h, jak do najwyższego ograniczenia prędkości obowiązującego ciężarówki na niemieckich drogach. Stąd też stwierdzenie przekroczenia właśnie o 23 km/h.

Dla wyjaśnienia dodam, że przy tachografowych kontrolach prędkości wymaga się wystąpienia jednego z dwóch scenariuszy. Pierwszy z nich to po prostu przekroczenie 90 km/h, czyli wartości wyznaczanej przez obowiązkowe ograniczniki. Uwzględniając jednak powyższą tolerancję, w praktyce mandat otrzymamy tutaj za co najmniej 97 km/h. Drugi możliwy scenariusz to natomiast przekroczenie niższego, lokalnego limitu prędkości, pod warunkiem, że dowody pozwolą przypisać dany wynik do konkretnego typu drogi. Dotychczas za spełnienie tego ostatniego warunku uznawało się wystąpienie przekroczenia tuż przed samą kontrolą, ale zapisywanie przekroczeń granic najwyraźniej zmieniło ten zwyczaj, jak wspomniałem już na wstępie.

Źródło informacji: Autobahnpolizeirevier Bautzen

Zdjęcie nie jest bezpośrednio związane z tekstem.