Niemcy przywrócili kontrole na swoich granicach – imigrantów pilnuje się już nie tylko na terenie Bawarii

polizei_policja_niemcy_radiowoz

Straż Graniczna poinformowała o tymczasowym przywróceniu kontroli na niemieckich granicach, co  ma zapewne związek z nielegalnymi imigrantami. Wszystko to dzieje się kilka miesięcy po przywróceniu kontroli na terenie przejść granicznych w Bawarii, a opowiada o tym poniższy komunikat:

Tymczasową kontrolę na niemieckiej granicy wprowadzono 13.09.15 o godz. 17:30. Obywatele Unii Europejskiej, w tym obywatele Polski, mogą przekraczać granicę na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo tj. paszportu lub dowodu osobistego. Pozostali podróżni – obywatele państw trzecich, są zobowiązani posiadać ważny paszport i inne dokumenty poświadczające prawo do legalnego pobytu i przejazdu przez terytorium państw strefy Schengen.

Możliwość tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej wynika z prawa unijnego, tj. Kodeksu Granicznego Schengen ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice wewnętrzne strefy Schengen, w tym zasady prowadzenia kontroli granicznej w przypadku jej przywrócenia.

Zgodnie z prawem wspólnotowym czasowe przywrócenie kontroli granicznych możliwe jest w szczególnych sytuacjach, związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego, na przykład przy okazji organizacji międzynarodowych imprez masowych.

Kontrolę graniczną Niemcy przywracają w tym roku już po raz drugi. Po raz pierwszy od 26 maja do 15 czerwca w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa podczas szczytu G7.

Polska kontrolę przywracała dwukrotnie – w 2012 roku podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej oraz w 2013 roku podczas odbywającej się w Warszawie Konferencji Klimatycznej ONZ.