Niemcy oraz Francja odmówiły tymczasowego zawieszenia płac minimalnych dla kierowców

niemcy_sluzba_celna_zoll_milog

W czerwcu 2016 roku Niemcy oraz Francja zostały zaskarżone do Trybunału Europejskiego. Było to związane z prowadzeniem płac minimalnych dla zagranicznych kierowców ciężarówek, co mogło stanowić pogwałcenie unijnych zasad. Jednocześnie Komisja Europejska poprosiła oba kraje, aby do momentu ogłoszenia wyroku przez Trybunał przepisy zostały zawieszone. Dopiero teraz pojawiła się zaś odpowiedź…

Jak podał emitent kart “E100”, zarówno Niemcy, jak i Francja, odmówiły zawieszenia przepisów. Zarówno MiLoG, jak i Loi Macron, będą więc dalej przewoźników obowiązywały. Warto też dodać, że oba kraje miały pełne prawo do tej odmowy, a Komisja Europejska nie mogła ich do niczego zmusić.