Niemcy: kwalifikacja wstępna w ośmiu językach i akceptacja uprawnień z Ukrainy

Niemiecki rząd zatwierdził projekt przepisów, który ma wprowadzić istotne ułatwienia przy zatrudnianiu zagranicznych, w tym przede wszystkim pozaunijnych kierowców ciężarówek. Tym samym zapowiada się na sytuację, w której niemieckie firmy transportowe zaczną konkurować między innymi o pracowników z Ukrainy.

Jednym z najważniejszych elementów projektu jest wprowadzenie egzaminów na kwalifikację wstępną w ośmiu językach obcych. Mowa tutaj o angielskim, polskim, ukraińskim, rumuńskim, rosyjskim, arabskim oraz tureckim. Ponadto przewiduje się wprowadzenie zdalnej nauki na kwalifikację wstępną, z lekcjami realizowanymi przez internet.

Szczególne ułatwienia przewidziano dla kierowców z Ukrainy. W ramach omawianego projektu, Niemcy chcą zaakceptować ukraińskie kwalifikacje zawodowe, a także umożliwić wymianę ukraińskich praw jazdy na niemieckie. Chętni do skorzystania z takich możliwości musieliby przejść skrócone szkolenia, połączone z przyspieszonymi egzaminami. W efekcie zatrudnianie Ukraińców w niemieckich firmach miałoby być znacznie ułatwione, opierając się na uproszczonych procedurach.

Po zatwierdzeniu projektu przez rząd, teraz musi on zdobyć akceptacje w obu izbach niemieckiego parlamentu. Tym samym ewentualne wejście nowych zasad w życie pozostaje kwestią co najmniej kilku miesięcy.