Nagroda „Dealer of the Year 2013” dla serwisu Renault Trucks z Mikołowa

renault_t460_transport_logistik_management_02

Na dorocznym spotkaniu autoryzowanych serwisów Volvo Group Trucks, które odbyło się 13 marca w Iłatwie, Renault Trucks przyznało tytuł „Dealer of the Year za rok 2013”. Zaszczytny tytuł zdobył serwis Tandem Trucks z Mikołowa na Górnym Śląsku.

Konkurs Dealer of the Year dla autoryzowanych serwisów Reanult Trucks w Polsce organizowany był w tej formule po raz pierwszy. W konkursie udział wzięło wszystkie 28 autoryzowanych punktów serwisowych Renault Trucks, a także 10 placówek obsługujących również ciężarówki Volvo. Praca była oceniana przez cały rok, zaś kryteria oceny objęły działania, które mają wpływ na satysfakcję klienta oraz sprzedaż oryginalnych części zamiennych.

Zwycięski punkt serwisowy otrzymał zaszczytny tytuł Volvo Trucks Dealer of the Year, prawo do używania tego tytułu w komunikacji, a także prestiżowe przechodnie trofeum.