Miał tylko prawo jazdy kategorii B, a ITD zatrzymało go za kierownicą ciągnika siodłowego z naczepą

W tym przypadku zastosuję odwrotny układ, niż zazwyczaj. Najpierw będą dwa zdjęcia, a dopiero na koniec komunikat ITD. A to dlatego, że zdjęcia mówią w tym przypadku same za siebie, prezentując ciężarówkę z wywrotką oraz prawo jazdy jej kierowcy. Zobaczcie:

Komunikat WITD w Bydgoszczy:

W dniu 13 marca br. podczas wspólnych działań Inspekcji Transportu Drogowego i Policji na drogach powiatu żnińskiego, na drodze krajowej nr 5 został zatrzymany do kontroli pojazd członowy, którym realizowany był krajowy transport drogowy ładunku sypkiego.

W toku kontroli okazało się, że kierowca, będący jednocześnie współwłaścicielem firmy, posiada jedynie uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B. Wykonując pracę kierowcy ciężarówki od dłuższego czasu, nie posiadał również wymaganej kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego, jak również wydanej karty kierowcy do tachografu cyfrowego – wskutek czego nie rejestrował swoich okresów aktywności.

Analiza zapisów tachografu ujawniła wielokrotne i rażące przekroczenia maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy. Z uwagi na brak uprawnień do kierowania pojazdami oraz wymaganych kwalifikacji zawodowych, kierowcy wydano zakaz kontynuowania przewozu.

Ponadto za brak wymaganych uprawnień do kierowania oraz naruszenia przepisów transportowych został on ukarany mandatami karnymi, a wobec przedsiębiorstwa transportowego i osoby zarządzającej operacjami przewozowymi zostały wszczęte postępowania administracyjne.

Pojazd zabezpieczył inny kierowca firmy, który posiadał wymagane uprawnienia do kierowania, kartę kierowcy do tachografu cyfrowego oraz szkolenia zawodowe.