Masowe kontrole na drogach w czwartek, 26 września – europejski dzień bez śmierci na drogach

Na najbliższy czwartek, 26 września, zaplanowano wielką akcję kontrolną. Tym razem będą to działania o zakresie ogólnoeuropejskim, prowadzone we wszystkich krajach UE. Wszystko odbędzie się pod kryptonimem „Edward”, co jest skrótem od słów „European Day Without A Road Death”. W tłumaczeniu na język polski będzie to więc europejski dzień bez śmierci na drogach.

Tytułowy cel nie jest prosty do zrealizowania. Średnio każdego dnia na unijnych drogach ginie bowiem 70 osób. Z drugiej strony, akcje typu Edward prowadzone są już od 2016 roku i jak najbardziej przynoszą skutek. Zwykle ilość drogowych ofiar spada przy ich okazji o około 40 procent. Można więc powiedzieć, że wzmożona ilość kontroli faktycznie wpływa na zachowania kierowców.

Oczywiście udział w akcji wezmą także polskie służby. Będzie to 5 tys. funkcjonariuszy, mających prowadzić kontrole najróżniejszego typu. Nie wyznaczono przy tym żadnego głównego celu, więc działania będą obejmowały zarówno prędkość, jak i wszelkie inne przepisy.