Lokalizacja 26 nowych fotoradarów, a na niej liczne drogi wojewódzkie i powiatowe

To już właściwie pewne, że na polskich drogach pojawi się 26 kolejnych fotoradarów. Przetarg na ich zakup oraz instalację właśnie został ogłoszony, a GITD opublikowało planowaną listę lokalizacji.

Jak wyglądał dobór tych lokalizacji? To GITD dokładnie opisało w swoim komunikacie, a jego najważniejszy fragment zamieszczam poniżej:

W wytypowaniu lokalizacji przeznaczonych do objęcia nadzorem pomógł Instytut Transportu Samochodowego, który pracował w konsorcjum z firmą Heller Consult. Na zlecenie CANARD wykonana została analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, obejmująca wszystkie drogi publiczne w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem liczby osób rannych oraz zabitych. Instytut opracował wykaz miejsc szczególnie niebezpiecznych, w których  w pierwszej kolejności powinny zostać zainstalowane urządzenia rejestrujące. Przy wyborze lokalizacji weryfikowano obecność potencjalnych źródeł zagrożeń i czynników zwiększających prawdopodobieństwo wypadku. Pod uwagę wzięto obecność obiektów, takich jak przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe czy miejsca użyteczności publicznej, generujące większy ruch. Występowanie tego typu obiektów w promieniu 500 m od miejsca koncentracji zdarzeń stanowiło dodatkowy argument za objęciem odcinka drogi lub obiektu drogowego automatycznym nadzorem nad ruchem drogowym. Kolejnym etapem kwalifikacji miejsca do ustawienia stacjonarnego urządzenia rejestrującego była analiza geometrii przebiegu drogi pod kątem jej wpływu na prawidłowość pomiaru oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego w analizowanym punkcie.

Co też zwraca szczególną uwagę, to dobór kategorii dróg. Dotychczas fotoradary występowały na głównie drogach krajowych. Tymczasem aż połowa nowych urządzeń trafi na drogi wojewódzkie oraz powiatowe. Część z nich pojawi się też w dużych miastach, w tym w Łodzi, Krakowie, Lublinie oraz w Warszawie.

Instalacja urządzeń powinna się rozpocząć w czwartym kwartale bieżącego roku. Łączny koszt tego projektu to 162 mln złotych, z czego 137,7 mln dostarczą środki unijne. Warto też dodać, że to dopiero początek tego typu inwestycji. Docelowo w Polsce ma się pojawić nawet 358 nowych urządzeń rejestrujących.

Pełną listę planowanych lokalizacji zamieszam poniżej. By pobrać listę na swoje urządzenie, wystarczy kliknąć tutaj.