Litwin przerobił CMR-kę ładunku z Polski na Białoruś – udawał, że jedzie na Litwę i nie potrzebuje zezwolenia

User comments

Mamy kolejny przykład ładunku, który wywożony był z Polski w oparciu o sfałszowane dokumenty. Tym razem były to filtry samochodowe dla odbiorcy z Białorusi, a o wszystkim opowiada poniższy komunikat WITD Poznań:

26 września 2016 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu Oddział Konin wykonując czynności kontrolne w miejscowości Żdżary na Autostradzie A-2, zatrzymali do kontroli ciągnik siodłowy wraz z naczepą, którymi litewski przewoźnik wykonywał transport drogowy rzeczy.

Kontrola przestrzeni ładunkowej, dokumentu CMR, faktury VAT oraz Wywozowego Dokumentu Przewozowego Deklaracji EX wykazała, iż ładunek w postaci filtrów samochodowych transportowany był z Polski do Białorusi. Niemniej jednak kierowca na jednym z okazanych do kontroli egzemplarzy dokumentu CMR naniósł ręcznie korektę, zmieniając miejsce przeznaczenia ładunku na Litwę, co miało wskazywać, iż transport odbywa się w granicach Unii Europejskiej.

Kontrolujący skontaktował się z załadowcą oraz osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie procedury celnej, czym potwierdził ustalenia kontroli, że transport wykonywał litewski przewoźnik ładując towar w Polsce i przemieszczając się na rozładunek do Białorusi. Powyższe stanowiło podstawę żądania okazania przez kierowcę zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy do krajów trzecich, którego kierowca nie posiadał. Ponadto analiza danych cyfrowych wykazała naruszenia przez kierowcę norm dziennego czasu odpoczynku, dziennego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy oraz dziennego czasu prowadzenia pojazdu.

Wobec ujawnionych naruszeń wobec przewoźnika wszczęte zostanie postępowanie administracyjne zagrożone karą pieniężną w wysokości 13.050,00 zł. Ponadto kierowcę zobowiązano do zapłaty kaucji w wysokości 10.000,00 zł, a pojazd skierowano na parking strzeżony do czasu uiszczenia kaucji oraz przedstawienia wymaganego zezwolenia.

User comments
User comments
User comments
User comments