Litewski transport niezgłoszony do systemu SENT – kierowca zapłaci 5 tys. zł, firma co najmniej 20 tys.

litewski_ladunek_niezgloszony_2

Kolejna kontrola zagranicznej ciężarówki zakończyła się przekazaniem sprawy Służbie Celno-Skarbowej. Ten litewski MAN TGA przewoził ładunek, które podlegał systemowi SENT, lecz nie został do niego zgłoszony. Firma próbowała jeszcze ratować sytuację, zgłaszając transport już w momencie kontroli. Wtedy było już jednak za późno…

Oto komunikat WITD Wrocław:

2 lutego 2018 r. w Jeleniowie koło Kudowy Zdrój (droga krajowa nr 8),  inspektor kłodzkiego oddziału Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego skontrolował pojazd, którym litewski przewoźnik wykonywał międzynarodowy transport drogowy rzeczy z Niemiec na Litwę. Kontrola dokumentów przewozowych oraz ładowni pojazdu wykazała, iż przewożone są towary podlegające Ustawie o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (tzw. SENT) tj. alkohol etylowy w postaci środków zapobiegającym zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe, bez zgłoszenia wymaganego w takim przypadku.

Kierowca po blisko dwóch godzinach okazał numer zgłoszenia SENT, czym potwierdził przypuszczenia kontrolujących, że przewóz rozpoczął bez dopełnienia wszystkich wymaganych formalności. Zgłoszenie przewozu było bowiem efektem kontroli Inspekcji Transportu Drogowego i zostało przeprowadzone już po ujawnieniu nieprawidłowości.

Za stwierdzone naruszenie kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości 5 tys. zł, zaś pojazd został przekazany Służbie Celno-Skarbowej do dalszych czynności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonywanie przewozu drogowego bez wymaganego zgłoszenia zagrożone jest karą administracyjną w kwocie nie mniejszej niż 20 tys. zł.

Obowiązujące od ubiegłego roku przepisy w zakresie monitorowania przewozu drogowego niektórych towarów mają na celu m. in. przeciwdziałanie wyłudzeniom podatku VAT. Zgodnie z obowiązującymi regulacji Inspekcja Transportu Drogowego jest upoważniona do kontroli w powyższym zakresie  a wiedza i doświadczenie (w tym m. in. znajomość dokumentów oraz regulacji ADR dot. przewozu towarów niebezpiecznych) pozwalają inspektorom na skuteczną weryfikację dokonywanych transportów.

litewski_ladunek_niezgloszony_1