Lipcowa prognoza kosztu jednego wozokilometra w obliczu gospodarczego kryzysu w Grecji

flaga_grecji

Poniższy tekst przygotował BlogTransportowy


Na lipiec, Profesor Zdzisław Kordel prognozuje, że średni koszt 1 wozokilometra wyniesie  3,52 zł. To niższy koszt niż w analogicznym okresie roku poprzedniego , jednakże  przeliczając koszty na euro, Przewoźnicy z niepokojem spoglądają w kierunku Grecji.

Prognoza Profesora Zdzisława Kordela oznacza, że średni koszt jednego kilometra w lipcu będzie mniejszy o 5,37% w porównaniu do średniomiesięcznego kosztu 1 km w I kwartale 2014 roku.

Wahania kursów walutowych:

W obliczu kryzysu walutowego w Grecji najważniejszą zmienną przez najbliższe miesiące, która może wpłynąć na koszt jednego kilometra w transporcie będzie kurs euro. Jeżeli rozmowy Grecji z Unią Europejską podążają w kierunku wypracowania wspólnego rozwiązania wywiera to  raczej pozytywny oddźwięk na rynek walutowy – złoty umacnia się w stosunku do wszystkich głównych walut. W przypadku braku porozumienia – kurs euro a zarazem franka szwajcarskiego poszybują w górę.

Grzegorz Klimaszewski właściciel firmy Perspektywa s.c. zauważa, że jeżeli Grecja opuści strefę Euro: Dokonując przewozu do Grecji  nie zmieniają się regulacje prawne na podstawie których przewoźnicy i kierowcy wykonują swoje usługi, jednakże zwiększy się ryzyko dotyczące ustalania prowizji za wykonane frachty, opłaty drogowe czy opłaty za paliwo – dochodzi jeszcze jedna waluta, której kurs jest trudny do przewidzenia”.

Szacunek średniego kosztu  jednego wozokilometra w lipcu 2015

Jak podaje Profesor Zdzisław Kordel  na  poziom kosztów, w lipcu, będą składały się poszczególne zmienne:

– koszt materiałów pędnych i eksploatacyjnych –  1,36 zł (38,5% całkowitego kosztu).

– koszt usług remontowych, napraw i ogumienia – 0,16 zł (4,5% całkowitego kosztu).

– amortyzacja, leasing i inne –  0,37 zł (10,4 % całkowitego kosztu).

-koszt wynagrodzenia i delegacji kierowców wliczając w to ZUS –  0,82 zł (23,3 % całkowitego kosztu).

– koszty ubezpieczeń oraz podatek od środków transportu –  0,22 zł (6,2% całkowitego kosztu).

-koszt opłat drogowych i promów –  0,46 zł (13,1% całkowitego kosztu).

-pozostałe koszty związane z działalnością przewozową przedsiębiorstwa -0,14 zł (3,9% całkowitego kosztu).

W jakim celu badamy średni koszt jednego kilometra?

Znajomość struktury kosztów jest niezbędna do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Koszty bada się w celu porównania swojego poziomu z innymi podmiotami na rynku a także aby ustalić właściwy poziom cen na realizację określonych usług lub wytworzenie produktów.

Przy dużej ilości podmiotów transportowych na rynku orazograniczonej możliwości podwyższania cen na produkty i usługi, działalność gospodarcza firmy powinna polegać na redukcji kosztów i poszukiwaniu ich optymalizacji w celu powiększania z okresu na okres wpływów finansowych.

Specyfikacja kosztów i stałe zależności, z których mogą wynikać różnice znajdą Państwo pod adresem:

http://www.blogtransportowy.pl/2015/06/my-juz-wiemy-pierwsza-w-polsce-prognoza.html

Dane zobrazowano na infografice:

prognoza_kosztu_1_kilometra_lipiec