Ładunek sprzedany kilka razy i kierowca z Uzbekistanu – mapa jednego “taniego” przewozu

Cały ten mechanizm większości z Was jest już zapewne znany. Niemniej mapa pokazuje to w szczególnie dobity sposób i wydaje mi się warta zaprezentowania.

Związki zawodowe VNB-ITF-IUF z Niderlandów postanowiły przygotować raport na temat zatrudniania kierowców w transporcie. Pojawiła się przy tym mapa prezentująca jeden przykładowy obieg zlecenia w Europie. Jest to krótka trasa z Niderlandów do Belgii.

Przebieg zdarzeń był następujący: 

1. Niderlandzka firma potrzebuje transportu do Belgii i zleca go firmie z Niemiec.

2. Niemcy sprzedają ładunek przewoźnikowi z Litwy.

3. Litwini sprzedają ładunek dalej, kolejnej litewskiej firmie.

4. Ten przewoźnik wykonuje przewóz, zlecając go swojemu kierowcy pochodzącemu z Uzbekistanu.

5. Uzbek wykonuje przewóz z Niderlandów do Belgii za litewskie wynagrodzenie.

6. Niemcy otrzymują wynagrodzenie za przewóz, częściowo wypłacają je litewskiej firmie nr 1, a ta dzieli się z litewską firmą nr 2.