Kontrole ITD w nocy z poniedziałku na wtorek – magnesy w popłochu wyrzucano w trawę

Miniona noc stała w okolicach Legnicy pod znakiem kontrolnej niespodzianki. Funkcjonariusze ITD zatrzymali łącznie kilkadziesiąt samochodów ciężarowych, w wielu przypadkach zapewne zaskakując ich kierowców.

Komunikat WITD Wrocław:

Ponad 40 skontrolowanych pojazdów, dwa przypadki jazdy na magnesie, brak uprawnień do kierowania pojazdem, używanie pojazdów bez ważnych badań technicznych, dwa przeładowane pojazdy, to niektóre z ujawnionych nieprawidłowości w ramach nocnych działań prowadzonych na terenie powiatu legnickiego przez Inspektorów Transportu Drogowego.

W nocy z 15/16 lipca 2019 r. insp. z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu prowadzili kolejne działania ukierunkowane na kontrolę trzeźwości kierujących pojazdami samochodowymi oraz wykrywanie manipulacji na urządzeniach rejestrujących czas pracy kierowców.

W wyniku kontroli kilkudziesięciu pojazdów nie stwierdzono przypadków kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu. Ujawniono jednak dwa przypadki używania magnesów do zakłócania pracy tachografów rejestrujących czas pracy kierowców. Kierujący, w przypadku których stwierdzono używanie magnesów przewozili ładunek z Polski na Węgry. Ponieważ ładunki były terminowe i istniało ryzyko niedojechania na czas bez naruszeń, kierowcy woleli początkową część trasy przejechać na magnesach, rejestrując podczas jazdy „odpoczynek”. Kiedy usłyszeli na CB radio o prowadzonych działaniach, zdjęli magnesy przed punktem kontrolnym z czujników ruchu, rejestrują już prawidłowo swoje aktywności. Podczas czynności kontrolnych, kiedy ujawniono manipulacje, jeden z kierowców okazał inspektorom używany magnes, kolejny swój, używany wyrzucił w trawę.

Wskazane przypadki dotyczyły kierowców tej samej firmy transportowej. Jeden z nich prowadził 40 tonowy zestaw pojazdów bez ważnych uprawnień kategorii „C” , których termin ważności upłynął w maju 2019 r. Pomiar jego zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu niewiele odstawał od stwierdzenia kierowania po spożyciu alkoholu, wynosił 0.09 mg/l (0,18 promila alkoholu we krwi). Przy wartość 0,1 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (0,2 promila alkoholu we krwi), popełniłby wykroczenie zagrożone utratą uprawnień do kierowania pojazdami.

W przypadku kolejnego zatrzymanego zestawu pojazdów stwierdzono, że zarówno w ciągniku samochodowym, jak i w naczepie, dnia 13 lipca upłynął termin ważności ich badań technicznych.

W wyniku dalszych czynności zatrzymano „busa” o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony, którego ugięcie piór resorów wskazywało na jego przeładowanie. Pomiar jego rzeczywistej masy wykazał 4,41 tony, a więc o 0,91 t więcej niż było to dopuszczalne.

Następnym zatrzymanym pojazdem przewożono luzem „suchy beton”. Ładunek nie był zabezpieczony plandeką. Waga pojazdu wynosiła 27,2 tony, a jego dopuszczalna masa całkowita 24 tony.  Przewożono o 3,2 tony więcej, niż było to dopuszczalne. Kierowca nie posiadał przy sobie prawa jazdy, ponieważ zostało ono już zatrzymane przez funkcjonariuszy policji.

Podczas prowadzonych działań stwierdzono kilka przypadków naruszeń przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, w tym dotyczących skrócenia odpoczynku dziennego i jazdy ciągłej. Ponadto ujawniono naruszenia dotyczące stosowania urządzeń rejestrujących, w zakresie braku kraju rozpoczęcia i zakończenia dziennych okresów pracy kierowcy  i braku wpisów manualnych, dotyczących okresów, kiedy kierowca znajdował się po za pojazdem i nie używał tachografu.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami wszczęto postępowania administracyjne wobec przedsiębiorców, osób zarządzających transportem w ich przedsiębiorstwach oraz załadowcy przeładowanego pojazdu ciężarowego. Kierowców ukarano mandatami karnymi.