Kontrole ITD z kontrolami stanu zdrowia kierowców – Główny Inspektorat Sanitarny wspiera akcję

Zgodnie z podpisanym wczoraj porozumieniem, kontrole ITD przestaną mieć tylko transportowy charakter. Zamierza się je rozszerzyć o wymiar zdrowotny, dbając w ten sposób o kondycję kierowców. Pierwszą akcję tego typu przeprowadzono już wczoraj, a na powyższym filmie możecie zobaczyć jak wyglądało to w praktyce.

Program o nazwie „Wrzuć bieg na zdrowie” to wspólne dzieło Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W oparciu o ich współpracę, kontrole samochodów ciężarowych cyklicznie będą poszerzane o kontrole stanu zdrowia kierowców. Obejmą one między innymi badania wydolności płuc, czy też badania ciśnienia. Do tego dojdzie również promowanie zasad zdrowego odżywiania oraz zachęcanie do częstszej aktywności fizycznej.

Główny Inspektor Sanitarny, pan Jarosław Pinkas, tłumaczy to następującymi słowami: Ta akcja będzie akcją długofalową. Będziemy w całej Polsce promować zdrowy styl życia, namawiać kierowców do tego, aby o siebie dbali. Wielu kierowców to osoby narażone na choroby układu krążenia. Właśnie dlatego, że zapominają o sobie, o regularnym sprawdzaniu stanu swojego zdrowia.

Jak już wspomniałem, pierwsza tego typu kontrola miała miejsce wczoraj, w otoczeniu telewizyjnych kamer. Poza zapoznaniem się ze stanem zdrowia, kierowcy mogli też skorzystać z dodatkowych atrakcji. Do ich dyspozycji były narkogogle, sengogle oraz alkogogle, symulujące odpowiednio jazdę po narkotykach, w stanie skrajnego przemęczenia oraz po spożyciu alkoholu. Skorzystanie z tych urządzeń łączyło więc w sobie ciekawostkę z istotną przestrogą.