Konfiskata samochodu za kabotaż w Wielkiej Brytanii – jak się odwołać i czy jest to w ogóle legalne?

dvsa_wielka_brytania_radiowoz

Możliwość tymczasowego odebrania samochodu ciężarowego, przy pomocy którego wykonywano w Wielkiej Brytanii nielegalny kabotaż, jest nam już znana. Pamiętacie przypadek firmy Farm Trans? Jak pisałem TUTAJ, DVSA zatrzymało jej ciągnik siodłowy na aż 2 miesiące, zaś fakt, że był to pojazd leasingowany, nie stanowił dla Brytyjczyków żadnego problemu. Żeby natomiast tego przypadki nie powtarzały się także z polskimi przewoźnikami w roli głównej, Generalna Inspekcja Transportu Drogowego wydała właśnie ostrzegawczy komunikat. Tekst zatytułowany „Kabotaż w Wielkiej Brytanii – możliwość konfiskaty pojazdu” znajdziecie poniżej:

W związku z otrzymaniem informacji ze strony brytyjskich służb kontrolnych (Driver and Vehicle Standards Agency) dotyczących nieprzestrzegania przepisów kabotażowych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1072/2009 oraz przepisów dotyczących transportu kombinowanego zgodnie z dyrektywą (EWG) nr 106/1992 niniejszym informujemy, że brytyjskie służby kontrolne będą mogły dokonać konfiskaty pojazdów w przypadku powtarzających się naruszeń w/w aktów prawnych.

Jak wskazują brytyjskie służby kontrolne w przypadku konfiskaty pojazdu stosowne zawiadomienie zostanie przesłane do przedsiębiorstwa transportowego oraz do posiadacza pojazdu. Informacje o skonfiskowanych pojazdach będą dostępne w oficjalnym rejestrze pod wskazanym linkiem: https://www.thegazette.co.uk/.

Od decyzji o konfiskacie pojazdu służyć będzie przedsiębiorcy transportowemu odwołanie do komisarza ds. transportu (Traffic Commissioner) właściwego ze względu na miejsce zatrzymania pojazdu. Odwołanie powinno być wniesione w terminie 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W przypadku, gdy pojazd jest używany na podstawie umowy leasingu, umowy użyczenia etc., a więc nie jest własnością przedsiębiorcy transportowego, podmiotem właściwym do wniesienia odwołania będzie odpowiednio leasingodawca, użyczający etc.

Biorąc pod uwagę fakt, że w trakcie kontroli drogowej często utrudnione jest stwierdzenie istnienia umowy leasingu, użyczenia itp. istotne jest, aby przedsiębiorca transportowy poinformował odpowiednio leasingodawcę, użyczającego etc. o fakcie konfiskaty pojazdu. Umożliwi to wskazanym podmiotom skorzystanie z przysługującego im środka odwoławczego do komisarza ds. transportu (Traffic Commissioner).

Informacje dotyczące właściwego w sprawie komisarza ds. transportu (Traffic Commissioner) będą dostępne w oficjalnym rejestrze (https://www.thegazette.co.uk/) oraz dokumentach przesyłanych do przedsiębiorcy transportowego.

Stawiennictwo na rozprawie będzie uzależnione od przedłożenia w tym zakresie wniosku przez stronę wnoszącą odwołanie.