OFERTY PRACYKONTAKT
665
Opublikowane 11 Lipiec, 2019

Kondycja finansowa branży transportowej. Najnowszy raport

Publikacja na zamówienie

Dużo słyszy się o trudnej kondycji finansowej branży transportowej. Raporty wskazują na wysoki poziom zadłużenia i nieterminowych płatności wśród jej przedstawicieli. Jak natomiast sytuację oceniają sami przewoźnicy?

W ostatnio przeprowadzonym przez Transcash badaniu Kondycja finansowa branży transportowej zapytano przewoźników jak oceniają sytuację finansową swojej firmy. Sami właściciele firm nie wykazują entuzjazmu w związku z finansami przedsiębiorstwa. 4/5 firm deklaruje, że korzysta z zewnętrznego wsparcia w postaci, kredytów, leasingów czy też faktoringu. Na jakie cele? Przede wszystkim na rozwój działalności, ale w przypadku firmy posiadających ponad 50 pojazdów zewnętrze źródła finansowania uruchamia się by pokryć bieżące zobowiązania.

Jak swoją kondycję finansową oceniają przewoźnicy?

Średnia ocena jaką wystawili respondenci to 3,3. Ocena była uzależniona od wielkości firmy, ilości zatrudnionych w niej pracowników, a także długości prowadzonej działalności. Najwyższa średnią ocen – 3,8 uzyskała grupa przedstawicieli firm posiadających ponad 50 pojazdów. W tej grupie najczęściej oceniano kondycję finansową na 4.

Jaki jest największy problem przewoźników?

Przewoźnicy pytani o to co najbardziej pogarsza ich sytuację finansowa odpowiadali, że nieterminowe płatności – takiej odpowiedzi udzieliło aż 43% badanych. Taka odpowiedź najczęściej padała ze strony firm posiadających ponad 50 jednostek transportowych. Przedstawiciele takich firm nie mogą czekać na zapłatę od kontrahentów ponieważ posiadanie tylu pojazdów generuje bardzo wysokie koszty, które muszą na bieżąco regulować. Drugim w kolejności problemem na który wskazują przewoźnicy są długie terminy płatności – takiej odpowiedzi udzieliło aż 29% badanych. Ten problem jest najbardziej dokuczliwy dla małych przewoźników, posiadających maksymalnie 4 pojazdy.

Jak przewoźnicy wspierają swoje finanse? 

Przewoźnicy korzystają z zewnętrznego wsparcia. Pozwala to nie tylko rozwijać firmę, ale także pokrywać jej bieżące potrzeby i terminowo regulować zobowiązania, unikając tym samym zatorów płatniczych

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem w grupie badanych był leasing, korzysta z niego aż 60,1% przewoźników, drugie miejsce ex aequo zajęły karty paliwowe i kredyty gotówkowe, z których korzysta 39,7% respondentów, natomiast na trzecim jest faktoring – 14,4%.

Zapoznaj się z pełnym raportem 

Barbara Kolman-Stanclik

TimoCom – Łączymy ładunki z pojazdami.

To może Cię zainteresować: