Klasyka „małego biznesu”, czyli KIA do transportu złomu – 4 lata bez przeglądu i pasy wycięte nożem

Dolnośląskie ITD trafiło na prawdziwą klasykę „małego biznesu”, czyli lekką ciężarówkę marki KIA. To generacja z lat 2000-2004, pracująca przy transporcie złomu i ewidentnie mająca za sobą ciężki żywot. W końcu czteroletni brak ważnego badania technicznego może mówić sam za siebie.

Swoją drogą, bardzo jestem ciekawy okoliczności, w których pasy bezpieczeństwa zostały wycięte nożem. W przeciwieństwie bowiem do reszty nieprawidłowości, nie da się tego wytłumaczyć najzwyklejsza niedbałością.

Komunikat WITD Wrocław:

Zanieczyszczał jezdnię olejem przewożąc niezgodnie z przepisami prawa odpady niesprawnym pojazdem, który ostatni przegląd techniczny przeszedł ponad 4 lata temu. Taki pojazd wyeliminował z ruchu partol motocyklowy dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego.

Zatrzymanie pojazdu do kontroli miało miejsce 11 września około godziny 11 na drodze krajowej nr 94 między Malczycami, a Środą Śląską w powiecie średzkim. W wyniku kontroli okazało się, że w skrzyni ładunkowej znajduje się złom – zaolejone część z demontażu pojazdów – luzem wrzucone do nieszczelnej skrzyni ładunkowej. Kierujący nie okazał dowodu rejestracyjnego pojazdu. Weryfikacja danych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wykazała, że pojazd ostatni raz przeszedł badanie techniczne w 2015 r. tj. 4 lata temu.

Kontrola stanu technicznego wykazała liczne usterki:

– wycieki płynów eksploatacyjnych,
– uszkodzoną szybę czołową,
– niesprawny sygnał dźwiękowy,
– niesprawne oświetlenie pojazdu,
– brak pasów bezpieczeństwa, które jak oświadczył kierowca, zostały wycięte nożem.

O zdarzeniu poinformowano Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Z oświadczenie kierującego, a zarazem byłego przedsiębiorcy wynikało, że kilka miesięcy wcześniej w efekcie kontroli inspektów z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu otrzymał on bardzo wysoką karę finansową za niezgodne z przepisami prawa prowadzenie działalności polegającej na skupie złomu. Były przedsiębiorca chcąc uprzątnąć pozostałości po prowadzonej wcześniej działalności, postanowił wywieźć je do skupu. Po drodze został zatrzymany do kontroli.

Inspektorzy w wyniku przeprowadzonej kontroli wydali kierowcy zakaz dalszej jazdy. Zlecili też usunięcie pojazdu na lawecie. Na kierującego nałożyli łącznie 4 mandaty karne za zanieczyszczanie jezdni, niezabezpieczenie ładunku, niewłaściwy stan techniczny pojazdu oraz niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa w trakcie jazdy.