Kierowcy ciężarówek z Mołdawii, Kazachstanu i Białorusi coraz liczniejsi w Polsce

Przez cały 2022 rok dużo mówiło się o narodowościowych zmianach na rynku pracy kierowców. Przede wszystkim, wybuch wojny i ogłoszona mobilizacja miała ograniczyć napływ kierowców z Ukrainy. Z drugiej strony, objęcie białoruskich przewoźników sankcjami, zakazując im ruchu po Unii Europejskiej, miało skłonić większą ilość Białorusinów do szukania pracy na polskich rejestracjach. A do tego dochodziły też coraz częstsze wzmianki o innych narodowościach, z takimi przykładami, jak polska ciężarówka z kubańskim kierowcą, czy ogłoszenia z polską pracą dla kierowców emitowane w Indonezji.

Czy natomiast wszystko to znajduje swoje potwierdzenie w statystykach? Jak najbardziej, co właśnie pokazał raport Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Zawarte tam liczby mówią same za siebie, a poniżej przedstawię to na kilku przykładach, wraz z porównaniem do lat 2021 oraz 2020. Dla wyjaśnienia też dodam, że wszystko skupi się na dokumencie znanym jako „świadectwo kierowcy”, wymaganym od każdego pozaunijnego kierowcy, który chciałby wykonywać pracę u przewoźnika zarejestrowanego w Polsce, na trasach międzynarodowych. 

1. Białorusini a Ukraińcy

W roku 2022 roku w Polsce wydano 36 649 świadectw kierowców dla osób z Białorusi, a także 59 108 świadectw kierowców dla osób z Ukrainy. Oznacza to, że na jedno świadectwo dla Białorusina przypadało 1,6 świadectwa dla Ukraińca. To zaś najlepszy dowód na to, że napływ białoruskich kierowców bardzo znacząco przyspieszył.

Dla porównania, w roku 2021 na jedno świadectwo dla kierowcy z Białorusi przypadało 2,7 świadectwa dla kierowcy z Ukrainy (stosunek 60 960 do 22 378). W roku 2020 różnica była zaś jeszcze bardziej wyraźna, gdyż na jedno świadectwo dla Białorusina przypadało aż 3,2 świadectwa dla Ukraińca (stosunek 48 858 do 15 307).

2. Kierowcy z innych krajów

Statystyki również wykazały, jak szybko przybywa kierowców ciężarówek z innych krajów pozaunijnych. Prym wiedzie tutaj Mołdawia, za nią odnotowywany jest Kazachstan, a dalej mamy też coraz liczniejszych kierowców z „innych krajów” za czym może kryć się na przykład wspomniana Indonezja, Filipiny, czy nawet Indie.

W 2022 roku w Polsce wydano 2388 świadectw kierowcy dla Mołdawian. To wynik o 62 procent wyższy niż w roku 2021 oraz o 241 procent wyższy niż w roku 2020. Jeśli chodzi o Kazachów, to w 2022 roku wydano im 618 polskich świadectw kierowcy, o 63 procent więcej niż w roku 2021 oraz o 719 procent więcej niż w roku 2020. Jeśli natomiast chodzi o „inne kraje”, to pochodzący z nich kierowcy otrzymali w 2022 roku 5953 świadectw kierowcy. Okazuje się to wynik o 267 procent wyższy niż w roku 2021 oraz o 567 procent wyższy niż w roku 2020.

3. Pozaunijni kierowcy zostają na dłużej

Bardzo szybko zwiększa się nie tylko ilość wydawanych zezwoleń, ale też tych utrzymujących się w obrocie. Innymi słowy, rośnie ilość pozaunijnych kierowców ciężarówek, którzy w sposób stały i długofalowy wykonują pracę u przewoźników zarejestrowanych w Polsce. W roku 2022 w obiegu było łącznie 160 664 tego typu dokumentów, w roku 2021 naliczono ich 132 625, natomiast w roku 2020 odnotowano 103 154 sztuki.