Kiedy ciężarówka łapie gumę

Publikacja na zamówienie

Serwisy Mobilne Euromaster w 2019 r. obsłużyły ponad 3000 awarii opon pojazdów ciężarowych. Usługi assistance ogumienia są świadczone w Polsce i za granicą, w dzień i w nocy. Czy tylko dlatego firmy transportowe decydują się podpisać umowy o współpracy z siecią Euromaster?

Kiedy ciężarówka łapie „gumę” potrzeba szybkiej reakcji jest niezbędna. Inaczej ruszy domino przyczynowo skutkowe – czas pracy kierowcy i godzina wjazdu na rampę załadunkowo-rozładunkową są ściśle określone, a ich przekroczenie powoduje kolejne opóźnienia. Każda minuta przestoju jest dosłownie na wagę złota, zwłaszcza, że często nieterminowa realizacja dostawy wiąże się z dotkliwymi karami.

Jak to rozwiązują w Euromaster Polska?

Brak barier językowych. Dzięki międzynarodowej sieci Mobilne Serwisy Euromaster obsługują awarie ogumienia niemalże w całej Europie (za wyjątkiem krajów bałkańskich). Zgłoszenia po polsku, niemiecku, litewsku, rosyjsku, angielsku są przyjmowane 24/7 przez doświadczonych konsultantów technicznych. Po rozeznaniu sytuacji i ustaleniu szczegółów np. lokalizacji pojazdu ciężarowego, rodzaju i lokalizacji uszkodzonej opony na pojeździe, konsultanci sprawnie kontaktują się z kolegami z zagranicy i przez cały czas obsługi awarii pośredniczą w komunikacji między kierowcą, a pracownikami wozu mobilnego z innego europejskiego kraju.

Płatność. Firmy transportowe, które mają podpisaną umowę współpracy z Euromaster, rozliczają się w systemie bezgotówkowym. Skraca to czas obsługi awarii (Serwis Mobilny szybciej przystępuje do działania) i ogranicza prawdopodobieństwo otrzymania mandatu za postój w niedozwolonym miejscu, co często zdarza się w przypadku wystąpienia awarii na autostradzie.

Obsługa klientów, którzy nie mają podpisanej umowy jest również możliwa, ale wymagana jest przedpłata na podstawie faktury proformy lub za pomocą systemu DotPay. Wysokość przedpłaty jest określona wcześniejszym kosztorysem.

Niektórzy z naszych klientów w ramach umów korzystają z programu MasterCare, czyli prewencyjnego monitoringu ogumienia – mówi Maciej Stella Szef Obsługi Klientów Flot Ciężarowych. Zmniejsza to prawdopodobieństwo wystąpienia awarii na trasie oraz ułatwia zarządzanie parkiem opon np. przez planowanie zakupów nowych opon do floty, czy chociażby jak to ma miejsce w przypadku opon ciężarowych Michelin oddanie ich we właściwym momencie do bieżnikowania na gorąco – dodaje.

Bezpieczeństwo. Zwłaszcza w przypadku obsługi nocnych awarii na trasie ważne jest zadbanie o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Dlatego serwisanci swoją pracę wykonują w oparciu o procedury bezpieczeństwa. Nie chodzi tu tylko o odpowiednie oznaczenie miejsca awarii odblaskowymi pachołkami czy nałożenie odblaskowych kamizelek, ale także o pompowanie opon w specjalnych klatkach.

Chcesz dowiedzieć się więcej nt. obsługi awarii opon w kraju i za granicą przez Euromaster? Sprawdź https://www.euromaster.pl/serwis-tir/pomoc-za-granica