Kary na 416 tys. złotych za czas pracy i obsługę tacho – wyniki konkursu Lontex (2022)

W nawiązaniu do tekstu:

Konkurs na „najczystszą” kartę do tachografu – już w ten weekend na Master Trucku

Firma Lontex, organizator konkursu Wzorowy Kierowca, opublikowała wyniki tegorocznych zmagań. Podsumowano jakie wykroczenia najczęściej pojawiały się na kartach kierowców, jak sklasyfikowałyby to służby kontrolne i jakie wysokie można by wypisać przy tym kary.

Tegoroczny konkurs nieco różnił się od dotychczasowych edycji. Zamiast analizy danych z ostatniego roku, tym razem pod uwagę brano zapisy z trzech miesięcy. Jednocześnie liczba uczestników była stosunkowo duża, zbierając ponad 90 chętnych kierowców. Wszystkie te osoby przekazały swoje karty do sprawdzenia przez specjalistów z firmy Lontex, a ci szukali choć najdrobniejszych uchybień w zakresie czasu pracy.

Jak się okazało, łącznie wszyscy uczestniczy konkursu mogłoby otrzymać kary w wysokości 301 850 złotych. Kolejne 115 950 złotych w karach administracyjnych można by naliczyć ich pracodawcom. Co też ciekawe, znakomita większość stwierdzonych naruszeń dotyczyła niewłaściwej obsługi tachografu. Były to braki wpisów manualnych, w tym informacji o kraju rozpoczęcia i zakończenia. Sporo było też niewłaściwej obsługi selektora tachografu, czy błędnego używania funkcji „out”, „prom”, czy „kolej”. Jeśli natomiast chodzi o typowe przekraczanie norm, to zwykle dotyczyło to zbyt długiej pracy w godzinach nocnych, wydłużenia 4,5-godzinnego okresu jazdy oraz skrócenia odpoczynku dobowego.

Kierowcą z najmniejszą ilością uchybień był Artur Woźnicki. W nagrodę otrzymał on zestaw narzędzi  TengTools o wartości 2045 złotych. Drugie miejsce zajął Andrzej Chyliński (narzędzia o wartości 931 złotych), natomiast na pozycji trzeciej uplasowano Krzysztofa Popławskiego (narzędzia o wartości 797 złotych). Nad tekstem możecie zobaczyć zdjęcie całej trójki laureatów.

Pełne wyniki:

Dane statystyczne dotyczące wykrytych wykroczeń, bazując na punktacji „Oceny ryzyka w zakresie występowania naruszeń” (kontrola danych z okresu ostatniego kwartału):

BARDZO POWAŻNE WYKROCZENIA: 3128 pkt

 • 1 pkt – przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 9 godzin., jeżeli jego wydłużenie do 10 godz. nie jest dozwolone (11h≤ …);
 • 3 pkt – przekroczenie przedłużonego dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 10 godz., jeżeli jego wydłużenie jest dozwolone (12h≤ …);
 • 3 pkt – przekroczenie czasu nieprzerwanego prowadzenie pojazdu wynoszącego 4,5 godz. przed zrobieniem sobie przerwy (6h≤ …);
 • 7 pkt – niespełnienie wymogu 9 godz. skróconego okresu odpoczynku, jeżeli skrócenie jest dozwolone (…<7h);
 • 1 pkt – niespełnienie wymogu 3 godz. + 9 godz. dzielonego dziennego czasu odpoczynku (3h+(…<7h));
 • 2 pkt – niespełnienie wymogu 24 godz. skróconego tygodniowego okresu odpoczynku (…<20h);
 • 170 pkt – niespełnienie wymogu ręcznego wprowadzenia danych w stosowanych przypadkach;
 • 2862 pkt – niemożność okazania zapisów odręcznych i wydruków sporządzonych w ciągu bieżącego dnia oraz poprzednich 28 dni;
 • 7 pkt – przekroczenie maksymalnego tygodniowego czasu pracy wynoszącego 48 godz., jeżeli możliwość jego wydłużenia do 60 godz. została już wykorzystana (60h≤ …);
 • 3 pkt – niewystarczająca obowiązkowa przerwa, w przypadku gdy czas pracy wynosi od 6 go 9 godz. (…≤ 10min);
 • 19 pkt – niewystarczająca obowiązkowa przerwa, w przypadku gdy czas pracy wynosi powyżej 9 godz. (…≤ 20min);
 • 50 pkt – dobowy czas pracy w każdym okresie 24 godz. kiedy wykonywana była praca w porze nocnej, jeżeli nie zostało przyznane odstępstwo na podstawie art.8 (13h≤ …).

POWAŻNE NARUSZENIA: 235 pkt

 • 2 pkt – przekroczenie przedłużonego dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 10 godz., jeżeli jego wydłużenie jest dozwolone (11h≤ …<12h);
 • 3 pkt – przekroczenie czasu nieprzerwanego prowadzenie pojazdu wynoszącego 4,5 godz. przed zrobieniem sobie przerwy (5h≤ …<6h);
 • 4 pkt – niespełnienie wymogu 11 godz. dziennego okresu odpoczynku, jeżeli jego skrócenie nie jest dozwolone (8h30≤…<10h);
 • 1 pkt – niespełnienie wymogu 9 godz. skróconego okresu odpoczynku, jeżeli skrócenie jest dozwolone (7h≤…<8h);
 • 1 pkt – niespełnienie wymogu 3 godz. + 9 godz. dzielonego dziennego czasu odpoczynku (3h+(7h≤…<8h));
 • 1 pkt – niespełnienie wymogu 9 godz. dziennego okresu odpoczynku w przypadku załogi kilkuosobowej (7h≤…<8h);
 • 1 pkt – przekroczenie maksymalnego tygodniowego czasu pracy wynoszącego 48 godz., jeżeli możliwość jego wydłużenia do 60 godz. została już wykorzystana (56h≤ …<60h);
 • 3 pkt – niewystarczająca obowiązkowa przerwa, w przypadku gdy czas pracy wynosi od 6 go 9 godz. (10…≤ 10min);
 • 6 pkt – niewystarczająca obowiązkowa przerwa, w przypadku gdy czas pracy wynosi powyżej 9 godz. (20<…≤ 30min);
 • 213 pkt – dobowy czas pracy w każdym okresie 24 godz. kiedy wykonywana była praca w porze nocnej, jeżeli nie zostało przyznane odstępstwo na podstawie art.8 (11h≤ …<13h).

MNIEJSZEJ WAGI NARUSZENIA: 176 pkt

 • 6 pkt – przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 9 godzin., jeżeli jego wydłużenie do 10 godz. nie jest dozwolone (9h< …<10h);
 • 24 pkt – przekroczenie przedłużonego dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 10 godz., jeżeli jego wydłużenie jest dozwolone (10h< …<11h);
 • 5 pkt – przekroczenie łącznego czasu prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni (90h<…<100h);
 • 79 pkt – przekroczenie czasu nieprzerwanego prowadzenie pojazdu wynoszącego 4,5 godz. przed zrobieniem sobie przerwy (4h30< …<5h);
 • 5 pkt – niespełnienie wymogu 11 godz. dziennego okresu odpoczynku, jeżeli jego skrócenie nie jest dozwolone (10h≤…<11h);
 • 43 pkt – niespełnienie wymogu 9 godz. skróconego okresu odpoczynku, jeżeli skrócenie jest dozwolone (8h≤…<9h);
 • 9 pkt – niespełnienie wymogu 3 godz. + 9 godz. dzielonego dziennego czasu odpoczynku (3h+(8h≤…<9h));
 • 2 pkt – niespełnienie wymogu 9 godz. dziennego okresu odpoczynku w przypadku załogi kilkuosobowej (8h≤…<9h);
 • 1 pkt – niespełnienie wymogu 24 godz. skróconego tygodniowego okresu odpoczynku (22h≤…<24h);
 • 2 pkt – niespełnienie wymogu 45 godz. tygodniowego okresu odpoczynku, jeżeli jego skrócenie nie jest dozwolone (42h≤…<45h).