Kara więzienia za cudzą kartę do tachografu – hiszpański sąd potwierdził tę możliwość

Sąd z hiszpańskiej Tarragony wydał bardzo ciekawy wyrok w sprawie manipulowania czasem pracy. Potwierdzono w nim, że korzystanie z karty cudzego kierowcy może być zagrożone karą więzienia.

Sprawa dotyczyła kierowcy przyłapanego na korzystaniu z cudzej karty. Prokuratura uznała to za przestępstwo, będące fałszowaniem dokumentacji i podlegające pod kodeks karny. Za coś takiego grozi kara więzienia, na okres od 6 miesięcy do nawet 3 lat. Możliwe jest też 12-miesięczne wykluczenie z zawodu, nie tylko dla kierowcy, ale też dla przewoźnika.

Adwokat oskarżonego złożył jednak odwołanie. Jak twierdził, korzystanie z cudzej karty nie było wyżej wymienionym przestępstwem, gdyż karta do tachografu to przedmiot prywatny, a nie dokument znajdujący się w obiegu publicznym. Obrońca podkreślał też, że korzystanie z cudzej karty wcale nie przesądza fałszowania danych.

Decyzją sądu w Tarragonie (Audiencia Provincial de Tarragona), odwołanie zostało odrzucone. Posiłkując się wcześniejszym wyrokiem  Sądu Najwyższego, sędzia potwierdził, że korzystanie z cudzej karty może być traktowane jako przestępstwo. Przedmiotowy kierowca nie uniknie więc odpowiedzialności karnej i za kilka dni powinien usłyszeć wyrok.

Źródło zdjęcia: Jeden kierowca i aż dwie karty na jego nazwisko, czyli komunikat ITD o bardzo zaradnym mieszkańcu Litwy