Jeździł z wyłącznikiem i dwiema kartami – oskarżono go o popełnienie przestępstwa

Jakich konkretnie paragrafów można się spodziewać za korzystanie z wyłącznika tachografu? Co jeśli połączymy to dodatkowo z jazdą na dwóch kartach? Praktyczną odpowiedź na to pytanie możecie znaleźć poniżej, w postaci podsumowania pewnej kontroli.

Komunikat WITD Olsztyn:

W dniu 28 września 2019 r. w miejscowości Pisz inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego z Olsztyna Oddział terenowy w Ełku zatrzymali do kontroli ciężarówkę należącą do przewoźnika krajowego.

Podczas oględzin pojazdu kontrolujący inspektor stwierdził niedozwolone urządzenie służące do manipulacji danymi zapisywanymi w tachografie oraz używanie drugiej karty kierowcy. Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą w wysokości 12000 zł. Pojazd został zabezpieczony na parkingu KPP Pisz do czasu oględzin przez biegłego.

W związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa kierowcę przekazano Policji. Złożono zawiadomienie w KPP Pisz w związku z art. 306a oraz Art. 315. Kodeksu Karnego wskazuje na odpowiedzialność kierowcy za fałszowanie zalegalizowanych narzędzi pomiarowych lub pobierczych. § 1 stanowi, że kto, w celu użycia w obrocie gospodarczym, podrabia lub przerabia zalegalizowane narzędzie pomiarowe lub probiercze, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Ponadto § 2 cytowanego artykułu określa, że tej samej karze podlega, ten kto podrobionego albo przerobionego narzędzia pomiarowego lub probierczego w obrocie gospodarczym używa albo takie narzędzie w celu użycia w obrocie gospodarczym przechowuje.