Jelcz 325 w komunikacie ITD – viatollowy patrol GITD zainteresował się zmęczoną życiem szambiarką

Z racji bycia gatunkiem na wyginięciu, spotykanym głównie w ruchu lokalnym, Jelcze nie są częstymi gośćmi komunikatów ITD. Poniższy komunikat jest więc podwójnym wyjątkiem. Po pierwsze, mamy tutaj właśnie Jelcza, model 325 z zabudową asenizacyjną. Po drugie natomiast, kontroli stanu technicznego dokonali funkcjonariusze GITD, zwykle zajmujący się pilnowaniem systemu viaTOLL.

Oto tekst opublikowany przez GITD:

We wtorek, 20 lutego 2018 r. inspektorzy z Biura Elektronicznego Poboru Opłat Sekcji Północno-Wschodniej GITD zatrzymali do kontroli drogowej w Biskupcu (powiat olsztyński) pojazd asenizacyjny. Kierujący nie okazał do kontroli żadnego z wymaganych dokumentów. Inspektorzy ustalili, iż ciężarówka porusza się bez aktualnych badań technicznych (ostanie upłynęły w listopadzie 2016 r.) i aktualnej polisy OC.

Następnie przeprowadzili kontrolę stanu technicznego pojazdu, która wykazała szereg poważnych usterek: nadmierne wycieki płynów eksploatacyjnych, nieszczelny układ hamulcowy (pneumatyczny), niepewne mocowanie do ramy pojazdu zbiornika asenizacyjnego oraz niesprawny lewy przedni kierunkowskaz.

Inspektorzy wezwali na miejsce kontroli drogowej właściciela samochodu ciężarowego. Nie był on w stanie określić, gdzie znajduje się dowód rejestracyjny pojazdu ani czy posiada aktualną polisę OC.

W związku z tym właściciela szambiarki ukarano mandatem za dopuszczenie do ruchu pojazdu niesprawnego technicznie, a kierującego mandatem za nie okazanie do kontroli drogowej wymaganych dokumentów. Z powodu stwierdzonych usterek stanu technicznego i braku aktualnej polisy OC, inspektorzy wydali zakaz dalszej jazdy niesprawnym pojazdem.