Jakość oleju napędowego na polskich stacjach nadal jest niepewna – wyniki kontroli UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podsumował kontrole przeprowadzone na stacjach benzynowych w 2018 roku. Zdaniem kontrolerów, ilość nieprawidłowości była znacznie mniejsza, niż w roku poprzedzającym. Niemniej nadal uwagę zwraca fakt, że olej napędowy jest paliwem znacznie bardziej niepewnym.

UOKiK prowadzi swoje działania na dwa sposoby. Pierwszą kategorią były 947 kontrole przeprowadzone na losowo wybranych stacjach. W tym przypadku niezgodność z normami stwierdzono w przypadku 3,4 proc. oleju napędowego. Co ciekawe, benzyna i LPG okazały się wyraźnie mniej problematyczne, nie spełniając norm w odpowiednio 0,75 oraz 2,14 proc. przypadków.

Najgorzej losowo wybrane stacje wypadły w województwie kujawsko-pomorskim oraz mazowieckim. Problemy z tych województw stanowiły odpowiednio 7,69 oraz 4,72 proc. wszystkich przypadków. Żadnych nieprawidłowości nie było natomiast na terenie województwa małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego.

Druga kategoria to kontrole prowadzone w odpowiedzi na skargi. W tym celu UOKiK pobrał ze stacji 575 próbek oleju napędowego oraz 664 próbek benzyny. Problemy? Aż 9,98 proc. próbek oleju napędowego nie spełniło norm, podczas gdy w przypadku benzyny było to jedynie 0,83 proc. Co więcej, ponownie najgorzej wypadło województwo kujawsko-pomorskie, z wynikiem 18,52 procent. Dalej uprasowało się woj. zachodniopomorskie (17,54 proc.) oraz wielkopolskie (10 proc.).