Jak zabezpieczenie ładunku wpływa na opłacalność transportu?

Publikacja na zamówienie

Korzystna usługa transportowa powinna łączyć w sobie przejrzyste warunki współpracy, dobry kontakt z przewoźnikiem, szybką realizację oraz dostarczenie towarów w miejsce docelowe bez opóźnień i uszkodzeń. Niestety nie każda firma trudniąca się drogowymi przewozami jest w stanie zagwarantować klientom równie wysoki standard wykonania zlecenia. Mimo że wszystkie wymienione powyżej zagadnienia są ważne, szczególną uwagę warto zwrócić na kwestię bezpieczeństwa ładunku. Kto odpowiada za jego zabezpieczenie? Na kim spoczywa odpowiedzialność za jego stan w czasie przewozu?

Bezpieczeństwo a opłacalność transportu – jak ważna jest to kwestia dla przewoźników i nadawców?

Zachowanie należytej staranności w zakresie doboru oraz zastosowania zabezpieczeń ładunku naczepy to kwestia niezwykle istotna, która może odbić się na efektywności i opłacalności całego łańcucha dostaw. Nie należy więc traktować takich zadań jako czynności czasochłonnych i zbędnych — wszelkiego rodzaju uszkodzenia i straty mogą nie tylko obciążyć finansowo przewoźnika lub nadawcę, ale doprowadzić też do przerw w produkcji czy braków w asortymencie, co finalnie wygeneruje jeszcze większe koszty dodatkowe. Zapewnienie płynnego przewozu pomiędzy wyznaczonymi punktami wymaga więc podjęcia kroków pozwalających na maksymalne zminimalizowanie ryzyka pojawienia się zniszczeń i szkód.

Jakie czynniki wpływają na bezpieczeństwo przewożonego ładunku?

  • Rozmieszczenie ładunku w naczepie: Ciężar ładunku powinien być w miarę możliwości rozłożony jak najbardziej równomiernie na powierzchni naczepy. W ten sposób żadna jej część nie będzie nadmiernie obciążona, co mogłoby prowadzić do trudności w prowadzeniu.
  • Ułożenie przesyłek: W przypadku ładunków drobnicowych lub po prostu składających się z elementów różnej wielkości, które mają zostać załadowane warstwowo, ważne jest zaplanowanie ich ułożenia w taki sposób, by waga paczek na górze nie stanowiła zagrożeń dla towarów znajdujących się na niższych poziomach.
  • Rodzaj zastosowanych zabezpieczeń: Przewoźnicy stosują bardzo różne metody zabezpieczania ładunków w zależności od ilości, wielkości oraz kształtu przewożonych towarów. W przypadku szczelnie wypełnionej naczepy sprawdzą się mocowania blokowe, które utrzymają jej zawartość w miejscu. Jeśli jednak pomiędzy poszczególnymi przesyłkami zostaje dużo wolnego miejsca, niezbędne będzie wykorzystanie odpowiednich wypełnień, które zapobiegną przemieszczaniu się towarów w czasie jazdy lub zamocowanie z wykorzystaniem na przykład pasów transportowych.
  • Sposób zapakowania towaru: Niezwykle ważne dla bezpieczeństwa towaru w trakcie transportu jest też to, w jaki sposób został on zapakowany. Opakowanie powinno być solidne i nie posiadać uszkodzeń, a także być w odpowiedni sposób zamknięte i opisane — na przykład widoczne zaznaczenie, że w przesyłce znajduje się materiał delikatny, umożliwi odpowiednie obchodzenie się z nią w czasie ładunku i rozładunku.
  • Dopasowanie opakowania do specyfiki produktu: Nie każdy rodzaj opakowania pasuje do każdego rodzaju produktów. Jest to kwestia absolutnie kluczowa dla bezpieczeństwa przewożonego ładunku. To istotne, ponieważ sam fakt odpowiedniego zabezpieczenia danej przesyłki w ciężarówce niekoniecznie ochroni znajdujące się w niej rzeczy w przypadku niedbałego zapakowania. Na co należy zwrócić uwagę? Materiał opakowania powinien być na tyle sztywny, by chronić jego zawartość, a wolne miejsce w środku najlepiej wypełnić styropianem lub innym wypełnieniem w celu unieruchomienia towaru.
  • Styl jazdy kierowcy oraz przestrzeganie przepisów drogowych: Jedną z sytuacji, w której ładunek narażony jest na uszkodzenia, są wypadki drogowe. Nie zawsze można im zapobiec, ponieważ wiele zależy od zachowania innych uczestników ruchu, nie da się jednak ukryć, że doświadczenie oraz umiejętności kierowcy są świetnym zabezpieczeniem pozwalającym zminimalizować takie ryzyko.

Kto odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa ładunku?

W przypadku przewozów krajowych na terenie Polski zastosowanie mają przepisy prawa przewozowego, które wskazują na odpowiedzialność odpowiednio nadawcy i odbiorcy za załadunek i rozładunek transportowanych towarów. Co jednak istotne, jest tak tylko w sytuacjach, kiedy kwestia ta nie została w inny sposób uregulowana w zawartej umowie — jeżeli jej zapisy przenoszą realizację załadunku/rozładunku na przewoźnika, odpowiada on również za ewentualne szkody. Od momentu odbioru ładunku do chwili dostarczenia dbanie o jego stan wchodzi w zakres obowiązków wykonawcy przewozu z wyłączeniem szkód wynikających bezpośrednio z działań nadawcy, na przykład nieprawidłowego zapakowania lub uszkodzeń w czasie załadunku przez nadawcę.

Sytuacja wygląda inaczej dla przewozów międzynarodowych, które regulowane są w ramach Konwencji CMR. Nie ma tutaj jasno określonych zasad dotyczących odpowiedzialności za rozładunek i załadunek, dlatego przewoźnicy powinni stosować się do prawa krajowego odpowiedniego dla danego zlecenia.

Stosowane metody zabezpieczania ładunków

Właściwe zabezpieczenie ładunku jest kluczowe dla uchronienia go przed uszkodzeniami w czasie przewozu i zapewnienia dostarczenia do odbiorcy w nienaruszonym stanie. Podstawowym celem stosowania tego rodzaju środków ochronnych jest unieruchomienie przewożonych towarów, tak by nie przemieszczały się w czasie jazdy, co mogłoby prowadzić nie tylko do ich uszkodzenia, ale nawet do zagrożenia na drodze, np. utraty kontroli nad pojazdem z powodu nagłej zmiany obciążenia naczepy. Do powszechnie stosowanych typów zabezpieczeń należą m.in.:

  • Mocowania pozwalające na utrzymanie poszczególnych elementów w wyznaczonym miejscu, na przykład poprzez zastosowanie pasów transportowych lub odciągów.
  • Wykorzystanie drążków rozporowych w celu zablokowania możliwości ruchu ładunku we wnętrzu naczepy.
  • Przymocowanie ładunku do zamontowanych w naczepie listw kotwicznych.
  • Wypełnienie wolnej przestrzeni pomiędzy poszczególnymi częściami ładunku w celu uniemożliwienia im przemieszczania się.

Jak wybrać przewoźnika, który szybko i bezpiecznie przewiezie Twój ładunek?

Wybór firmy transportowej nie powinien polegać jedynie na poszukiwaniu najtańszej usługi. Zbyt wiele zależy od efektywności i skuteczności przewozu, by ryzykować opóźnienia i straty dla niewielkich oszczędności. Najlepiej postawić na przewoźnika o ugruntowanej pozycji na rynku, z wieloletnim doświadczeniem i własną flotą jak Marathon International. Współpraca z wiarygodnym partnerem to przede wszystkim inwestycja w jakość, bezpieczeństwo i terminowość transportu!