Jak wyliczyć dodatek paliwowy – wzór na korektę wysokości frachtu, krok po kroku

W nawiązaniu do tekstu:

Klauzule paliwowe w transporcie muszą być obowiązkowe – apel i przykłady

W dzisiejszych czasach trzeba umieć liczyć, nie tylko na siebie, ale także koszty. Zwłaszcza w obecnej sytuacji, gdy ceny paliw biją rekordy. Poniżej krótka instrukcja jak wyliczyć tzw. dodatek paliwowy. Jest to niezwykle istotne, aby taki dodatek paliwowy wydzielić z ogólnego frachtu i zastosować jako korektę w przypadku podwyżek. Jest to tak samo istotne zarówno dla zleceniodawcy jak i zleceniobiorcy. Korekta paliwowa pozwala podnosić fracht adekwatnie do podwyżek cen paliw (chroni przewoźnika), jak i obniżać fracht adekwatnie do spadków cen paliw (chroni zleceniodawcę).

Krok 1: Udział paliwa w ogólnych kosztach

Czy jeżeli paliwo podrożało o 30% to czy należy podnieść fracht o 30%? Oczywiście nie. Do kosztów należy też przecież wynagrodzenie kierowcy, rata leasingowa, opłaty drogowe, eksploatacja pojazdów, czy administracyjne, czy inne. Dlatego też trzeba zastosować zwrót na udział paliwa w kosztach:

Wzór na udział paliwa (UP %): [Koszt paliwa / koszt całkowity] * 100 (%)

Dla przykładu, gdy koszt całkowity przewozu to 4200 euro, a koszt paliwa to 1680 euro, udział paliwa w kosztach wynosi 40 procent.

[1680 / 4200] * 100 = 40 %

Krok 2: Ustalenie warunków stosowania korekty

  • Forma wdrożenia korekty (np. zapis w zleceniach, aneks do umowy ramowej)
  • Częstotliwość aktualizacji stawek (frachtów)
  • Udział paliwa we frachcie (krok 1)
  • Fracht bazowy (względem którego będziemy stosować korekty)
  • Cena bazowa paliwa (do której będziemy się odnosić wyliczając korektę)

Krok 3: Ustalenie korekty paliwowej

  • Udział paliwa we frachcie (UP)
  • Różnica w cenie paliw (R)
  • Wartość korekty paliwowej (KP)

Wzór na wartość korekty (KP %): [R/100] * UP

Dla przykładu, gdy udział paliwa to 40%, a ceny paliwa zwiększyły się o 30 procent, korekta paliwowa wynosi 12 procent.

[30/100] * 40 = 12%

Krok 4: Zastosowanie korekty paliwowej

Dla przykładu, gdy fracht bazowy wynosi 5000 euro, a korekta paliwowa wynosi 12 procent, nowy fracht powinien wynieść 5600 euro.

5000 EUR + 12% = 5600 EUR


Autor tekstu: Mariusz Kołodziej

Zapraszam do kontaktu przewoźników, spedycje oraz zleceniodawców. Oferujemy:

  • Konsultacje
  • Szkolenia (online/stacjonarne)

Dla przewoźników i spedycji: „Rentowność w transporcie drogowym”

Dla zleceniodawców: „Koszty i planowanie w transporcie drogowym”

[email protected]