OFERTY PRACYKONTAKT
665
Opublikowane 16 Styczeń, 2019

ITD szkoli policję w zakresie nowych kar dla przewoźników i kierowców – to w trosce o wspólne kontrole

Więcej na temat zmian prawnych z września znajdziecie tutaj.

W ciągu ostatnich miesięcy branża transportowa doczekała się licznych nowych przepisów. Wprowadzono nowe wymagania dla kierowców i przewoźników, zmieniono sposób wystawiania kar, a także podwyższono ich kwoty. W tej sytuacji nie tylko pracownicy branży, ale też służby kontrolne, muszą się odpowiednio doedukować.

Jak się okazuje, powyższymi zmianami interesuje się nie tylko Inspekcja Transportu Drogowego, ale także policja. Przykładem na to jest poniższy komunikat ITD, opowiadający właśnie o transportowych szkoleniach dla funkcjonariuszy policji. Dzięki temu policjanci oraz inspektorzy będą mogli prowadzić wspólne kontrole, częściej ze sobą współpracując.

Komunikat WITD Rzeszów:

W siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie odbyły się warsztaty szkoleniowe prowadzone przez podkarpackich inspektorów dla funkcjonariuszy policji, którzy doskonalili swoje umiejętności w zakresie kontroli transportu drogowego. W poniedziałek, 14 stycznia 2019r. na prośbę Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie, inspektorzy z naszego inspektoratu przeprowadzili szkolenie z zakresu wprowadzonych z dniem 3 września 2018 r. zmian ustawy o transporcie drogowym oraz innych ustaw. Wzięli w nim udział funkcjonariusze sekcji ruchu drogowego z brzozowskiej komendy.

Mając na względzie potrzebę poszukiwania wszelkich możliwości poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz ujednolicenia metodyki kontroli a także kontynuację dotychczasowej wzorowej współpracy, omówiono szereg istotnych zmian z zakresu przepisów dotyczących transportu drogowego, które weszły w życie na początku września 2018r. Do najważniejszych zmian zaliczyć należy nowy taryfikator, który został dostosowany do unijnego rozporządzenia 403/2016 i zawiera kwalifikację poszczególnych naruszeń w przewozie drogowym (PN – poważne naruszenie, BPN – bardzo poważne naruszenie, NN – najpoważniejsze naruszenie).

Wzrosła w nim także  maksymalna wysokość kary dla osoby zarządzającej transportem do kwoty 3000 zł oraz kara dla przedsiębiorcy nakładana podczas kontroli drogowej, do kwoty 12 000 zł . Dodatkowo pojawił się nowy katalog naruszeń wprowadzający karę za brak wpisu kraju rozpoczęcia/zakończenia pracy w tachografie oraz przekroczenie 10 godzin czasu pracy wykonywanej w porze nocnej. Przypomnijmy, iż w przypadku popełnienia określonych naruszeń wobec przewoźnika może zostać wszczęte postępowanie w zakresie utraty dobrej reputacji.

Wspólne szkolenia i dzielenie się wiedzą i doświadczeniem bezsprzecznie w sposób pozytywny wpłynie na poprawę bezpieczeństwo w ruchu drogowym i  eliminację z polskich dróg nieuczciwych przewoźników, którzy naruszają przepisy o transporcie drogowym. Takie działania podkarpackiej „drogówki” i WITD w Rzeszowie kontynuowane będą w najbliższej przyszłości i z całą pewnością przyczynią się do lepszej koordynacji służb i wzajemnego uzupełniania się patroli policji i WITD.