Hamulce w naczepach to najwyraźniej rzecz drugorzędna – braki i niesprawności w komunikatach ITD

W nawiązaniu do tekstu:

Piasta rozpadła się w czasie policyjnej kontroli – naczepa z ładunkiem drewna niemal zgubiła koło

Historia rozpadającej się piasty w naczepie polskiej ciężarówki (powyżej), nagłośniona kilka dni temu przez czeską policję, omawiana jest już w całej Europie. Tymczasem w najnowszych komunikatach ITD można już przeczytać o kolejnych naczepowych zaniedbaniach. Tym razem chodzi przede wszystkim o problemy z układami hamulcowymi. Jeden z nich był po prostu niekompletny, drugi miał zbyt duże różnice w sile działania, a trzeci wyróżniał się pękniętą tarczą.

Szczególną uwagę warto zwrócić na komunikat z Bydgoszczy. Mowa jest tam bowiem o nowych przepisach dotyczących stanu technicznego. Zasady te obejmują wyłącznie licencjonowane przewozy zarobkowe, a więcej na ich temat pisałem tutaj: 2 tys. złotych kary za brak przeglądu lub usterkę pojazdu – nowe mandaty tylko dla przewoźników.

1. Fragmenty komunikatu WITD Rzeszów:

W środę 16, stycznia b.r. inspektorzy z krośnieńskiego oddziału WITD w Rzeszowie w miejscowości Lipowica przy drodze krajowej nr 19, prowadzili działania kontrole podczas których do rutynowej kontroli zatrzymali zespół pojazdów należący do polskiego przewoźnika, który realizował międzynarodowy transport drogowy na trasie ze Słowacji do Polski.

W trakcie kontroli stanu technicznego naczepy okazało się, że na trzeciej osi po stronie lewej brak jest zacisków oraz klocków hamulcowych. Jednocześnie stwierdzono poważne uszkodzenie tarczy hamulcowej. Dodatkowo inspektorzy usterkowali znaczne uszkodzenie opony na pierwszej osi naczepy po prawej stronie w stopniu powodującym zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wynik kontroli […] w zasadzie mógł być tylko jeden: zatrzymany dowód rejestracyjny kontrolowanego pojazdu i nie dopuszczenie go do dalszej jazdy. W stosunku zaś do przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą w kwocie 2000 zł.

2. Komunikat WITD Bydgoszcz:

Pojazd zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego zatrzymali 16 stycznia w Toruniu inspektorzy WITD w Bydgoszczy, którym przewoźnik z woj. łódzkiego wykonywał  krajowy transport drogowy rzeczy.

W trakcie wstępnej kontroli stanu technicznego naczepy stwierdzono korozję na powierzchni tarcz hamulcowych lewego koła pierwszej osi naczepy oraz lewego i prawego koła trzeciej osi naczepy. W związku z podejrzeniem braku siły hamowania na tych kołach pojazd skierowano do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w celu sprawdzenia skuteczności i sprawności układu hamulcowego naczepy.

Podczas badania na urządzeniu rolkowym stwierdzono brak siły hamowania na kołach trzeciej osi naczepy oraz nadmierną różnicę sił hamowania na lewym i prawym kole pierwszej osi naczepy wynoszącą 90%.  Ponadto stwierdzono, że kontrolka na desce rozdzielczej pojazdu samochodowego wskazywała usterkę układu ABS naczepy.

Brak siły hamowania na co najmniej jednym kole pojazdu jest usterką niebezpieczną zgodnie z treścią załącznika do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 maja 2018 zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz.U. z 2018 r, poz. 948). W związku ze stwierdzeniem usterki niebezpiecznej w układzie hamulcowym wobec przewoźnika i zarządzającego transportem wszczęto postępowania administracyjne. Kierowcy wydano zakaz dalszej jazdy do momentu usunięcia usterek i wykonania badania technicznego stwierdzającego sprawność układu hamulcowego.

3. Komunikat WITD Opole:

Inspektorzy z Kędzierzyńsko – Kozielskiego oddziału WITD w Opolu, w wyniku przeprowadzonej kontroli, wyeliminowali z ruchu pojazd ciężarowy zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Kontrola stanu technicznego – zatrzymanego w miejscowości Sucha do rutynowej kontroli – zespołu pojazdów należącego do polskiego przewoźnika, wykazała ok. 2 – 3 mm pęknięcie na całej płaszczyźnie tarczy hamulcowej prawego przedniego koła ciągnika siodłowego. Stwierdzona usterka została zakwalifikowana jako niebezpieczna – uniemożliwiająca używanie pojazdu w ruchu drogowym.

Dodatkowo kontrolujący ustalili, że naczepa nie posiada ważnego badania okresowego, którego termin upłynął 21.12.2018 r. W konsekwencji wszczęte zostało postępowanie administracyjne wobec przedsiębiorcy zagrożone karą pieniężną w wysokości 4 000 zł oraz osoby zarządzającej transportem zagrożone karą w kwocie 700 zł. Ponadto kierowca został ukarany mandatem karnym w kwocie 200 zł, zatrzymany został dowód rejestracyjny a pojazd został usunięty z ruchu drogowego.