Francuskie opłaty drogowe „Ecotaxe” dopiero w 2015 roku – powodem opóźnienia są miejscowe protesty

Francuzi od dłuższego czasu noszą się z zamiarem wdrożenia do użytku systemu elektronicznych opłat za drogi. Ecotaxe, bo tak będzie się nazywać francuskie e-myto dla ciężarówek, ma objąć zarówno autostrady, jak i drogi lokalne, pobierając opłaty na łącznie 15 tys. km tras. Start systemu jest jednak cały czas opóźniany – najpierw miał on działać od 2011 roku, następnie mówiono o roku 2013, kilka miesięcy temu datę startu wyznaczono na 1 stycznia 2014 r., zaś potem mówiło się o 1 lipca 2014 r. Również i ta ostatnia data nie będzie jednak ostateczna, bo Francuzi właśnie przesunęli start Ecotaxe o kolejny rok…

Powodem tych niekończących się opóźnień są protesty samych Francuzów. Niezadowolenie z planów rządu jest szczególnie duże w Bretanii, gdzie protestujący przewoźnicy oraz rolnicy posunęli się nawet do niszczenia gotowych już bramownic. Bretańczycy po prostu nie mają najmniejszego zamiaru płacić za jazdę drogami. W tej sytuacji władza musiała więc ustąpić przed ludem i cały projekt systemu skierowano do ponownego rozpatrzenia. Mówi się, że potrwa to nawet do 2015 roku.