Francja obniży maksymalną prędkość o 10 km/h, a ilość śmiertelnych wypadków ma spaść o 4,6 proc.

granica_francja_znak

Na francuskich drogach zmienią się dopuszczalne limity prędkości. To istotna wiadomość zwłaszcza dla kierowców „busów”, często poruszających się po Francji z pominięciem autostrad.

Zmiana dotyczy dróg zarządzanych przez departamenty, oznaczanych literą „D” lub ewentualnie „RD”. Przenosząc sprawę na polski grunt, można porównać je z drogami wojewódzkimi. Łączna sieć tych tras liczy około 400 tys. kilometrów.

Zmiany mają zostać wprowadzone 1 lipca 2018. Wówczas samochody o DMC do 3,5 tony, na drogach kategorii „D”, nie będą mogły przekraczać 80 km/h. Dzisiaj, dla porównania, dopuszczalne jest 90 km/h.

Powód tej zmiany? Oczywiście ilość wypadków drogowych, a konkretnie ich wzrost. Rząd ma nadzieję, że obniżenie maksymalnej prędkości uspokoi ruch i ilość zdarzeń ulegnie obniżeniu. Poczyniono tutaj nawet konkretne obliczenia. Według nich, obniżenie maksymalnej prędkości o około 10 proc. zmniejszy ilość śmiertelnych wypadków o dokładnie 4,6 procenta.