Firmy z rosyjskim kapitałem muszą zatrzymać ciężarówki – zakaz dalszej działalności

Już od ponad dwóch lat ciężarówki z Rosji objęte są zakazem ruchu po drogach Unii Europejskiej. Wiele tamtejszych firm zdecydowało się więc na przerejestrowanie pojazdów, zakładając lub kupując spółki na przykład w Polsce lub Litwie. Teraz jednak działalność takich podmiotów ma zostać ograniczona, o co już od dłuższego czasu apelowali polscy przewoźnicy.

W ramach 14. pakietu sankcji, zatwierdzonego w miniony poniedziałek, Unia Europejska zabrania tworzenia nowych przedsiębiorstw transportu drogowego, w których 25 procent lub więcej kapitału będzie w rękach rosyjskich. Rozumie się przez to posiadanie co najmniej 25-procent udziałów przez obywateli Rosji, rosyjskie podmioty prawne lub inne rosyjskie organy. Zastrzeżono jednak, że nie dotyczy to Rosjan mających dodatkowe obywatelstwo kraju unijnego.

Jednocześnie nakłada się zakaz dalszej działalności transportowej na te firmy, które powstały po 8 kwietnia 2022 roku (czyli po nałożeniu sankcji na rosyjski transport), a jednocześnie zostały założone z co najmniej 25-procentowym udziałem Rosjan. Każde takie przedsiębiorstwo musi zatrzymać swoje operacje w unijnym transporcie drogowym do 26 lipca bieżącego roku.

By umożliwić pilnowanie tych zasad, przewidziano też nowe zasady kontrolne. Właściwe organy każdego kraju unijnego będą mogły prowadzić weryfikacje firm transportowych, żądając informacji na temat struktury własnościowej. Jeśli natomiast stwierdzi się przy tym co najmniej 25 procent rosyjskiego kapitału, firma zostanie oskarżona o złamanie sankcji.