Faktoring w transporcie – prosty sposób na płynność finansową twojej firmy

Publikacja na zamówienie

Zasadą funkcjonowania firm transportowych jest użyczanie własnej floty i pracowników firmom potrzebującym przewozu towarów na znaczne odległości. Przedsiębiorca ponosi zatem koszty opłacenia pracownika i jego diety, koszty paliwa, eksploatacji oraz napraw samochodu ciężarowego, opłat za autostrady i innych wynikających ze specyfiki pracy. Fakturę za usługę wystawia natomiast po zakończeniu zlecenia, czyli po tym, gdy poniósł koszt realizacji tego zlecenia. Spóźniający się z terminami płatności kontrahenci stanowią zatem duży problem dla firmy transportowej, gdyż są zagrożeniem dla jej płynności finansowej. Czy można ten problem rozstrzygnąć bez ryzyka utraty płynności lub skomplikowanych działań windykacyjnych?

Brak zapłaty – brak płynności finansowej

Gdy kierowca powróci z trasy, można wysłać go w kolejną, jednak trudno to zrobić, gdy firma transportowa nie ma pieniędzy na pokrycie wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania nowego zlecenia (np. paliwa, winiet). Zleceniobiorca dopiero oczekuje na zapłatę faktury, a termin jej opłacenia został umownie podyktowany przez kontrahenta i często wynosi od 30 do nawet 90 dni. Zatem w przypadku braku oszczędności lub kosztownej linii kredytowej w banku moce przerobowe firmy transportowej mogą się marnować, a ona sama popada w coraz większe trudności, tracąc płynność finansową. Niestety, w branży transportowej takie sytuacje to codzienność.

Choć transport jest biznesem bardzo opłacalnym, zarówno dla firm, jak i kierowców, to często firmy transportowe upadają po kilku latach, gdy liczba kontrahentów płacących z odroczeniem wzrasta. Co ważne, poważnym problemem jest nie tylko wydłużony termin płatności faktur, lecz fakt, że kontrahenci spóźniają się o dodatkowe tygodnie z realizacją przelewów. W sytuacjach, gdy odzyskanie pieniędzy należnych za usługę jest trudne, warto skorzystać z pomocy faktoringu dla firm.

Dla kogo jest faktoring?

Faktoring dla firm transportowych to stosunkowo młoda usługa, która wypełnia niszę pomiędzy kredytodawcą a windykacją. Jest to usługa dedykowana małym i średnim przedsiębiorstwom, które mają trudności z odzyskiwaniem należności od kontrahentów. To również zabezpieczenie własnych interesów przez firmy, które wchodzą w biznes z nowymi kontrahentami i obawiają się o ich wypłacalność. Często trudności z wypłacalnością mogą powstać z przyczyn niezależnych od kontrahenta i pojawiają się nawet po tym, gdy został on prześwietlony przed podjęciem współpracy.

Faktoring – na czym to polega?

Faktoring to bardzo prosta usługa, w której swoje faktury z odroczonym terminem płatności powierza się firmie faktoringowej. Ta opłaca je za kontrahenta. Opłata faktury nie odbywa się zwykle w całości, stanowi około 50% wartości faktury, ale są też firmy, które wypłacają nawet 100% faktury, pomniejszając kwotę jedynie o swoją prowizję. Pomaga to wierzycielowi opłacić bieżące zobowiązania i wysłać kierowcę w kolejną trasę, tym samym zapobiegając przestojowi w firmie. Faktor za to wsparcie pobiera niewielką prowizję, wynoszącą zwykle około 1% wartości faktury. Bierze też na siebie ryzyko płatności kontrahenta, ponieważ z chwilą przejęcia faktury to faktor staje się wierzycielem.

Po odczekaniu stosownego czasu, gdy faktura zostanie opłacona, faktyczny wierzyciel otrzymuje resztę należności. Korzystanie z faktoringu w branżach transportowych jest coraz częściej stosowanym rozwiązaniem. Dzięki temu przewoźnik ma pieniądze na opłacenie swojego kierowcy, ubezpieczeń, podatków i pokrycie kosztów eksploatacji floty. To sprawia, że może płynnie przechodzić z jednego zlecenia w drugie bez strat finansowych, zaciągania pożyczek i stresu o nieopłacone faktury.

Pewną ciekawostką może być fakt, że dłużnicy sprawniej opłacają należność, widząc, że dług należy do faktora, a nie do firmy transportowej. Regularne korzystanie z usług faktoringu może wreszcie rozwiązać kłopot z nieterminowymi kontrahentami! W procesie uzyskiwania należności pomoże Ci firma Fandla.