Estońskie zestawy z drewnem zatrzymane przez WITD Bydgoszczy – konkretny i niestety ciężki sprzęt

Dwa estońskie zestawy z drewnem to dosyć nietypowe zjawisko, jak na komunikat polskich służb kontrolnych. Wśród ciężarówek było między innymi potężne Volvo FH16 700, tworzące siedmioosiowy zestaw na 26 kołach. A że Estończycy próbowali przejechać za dnia przez Bydgoszcz, to trafili na punkt kontroli wagi…

Oto komunikat WITD Bydgoszcz:

W dniu 11 lipca br. około godz. 10:00, na drodze krajowej nr 5, inspektorzy z WITD w Bydgoszczy zatrzymali do rutynowej kontroli dwa zespołu pojazdów, którymi przewoźnik drogowy z Estonii wykonywał przewóz drogowy surowca drzewnego. Znaczna ilość  drewna oraz informacje zawarte w dokumentach przewozowych wskazywały na przeładowanie pojazdów, dlatego inspektorzy dokonali pomiaru objętości surowca drzewnego.

W wyniku dokonanych pomiarów inspektorzy stwierdzili, iż w obydwu przypadkach rzeczywista masa drewna sosnowego, wynikająca z jego normatywnej gęstości określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska oraz Ministra Gospodarki z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie określenia gęstości drewna (Dz. U. z 2012 r., poz. 536), w sposób znaczny przekracza dopuszczalną ładowność środka transportu.

Przeprowadzone ważenie tylko potwierdziło ten fakt, ponieważ waga wskazała rzeczywistą masę całkowitą pierwszego zespołów pojazdów 50,36 t oraz 53,32 t. Tak znaczne przeładowanie pojazdów spowodowało także przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi, co nie pozostaje bez wpływu na stan nawierzchni dróg publicznych.

W związku ze stwierdzoną nienormatywnością środków transportu kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi, a wobec przewoźnika drogowego zostały wszczęte postępowania administracyjne. Ponadto obydwa przewozy zostały wstrzymane do czasu przywrócenia normatywności pojazdów oraz uiszczenia przez przewoźnika drogowego kaucji w kwocie odpowiadającej przewidywanej karze pieniężnej.