Czego uczą się przyszli spedytorzy i co pokazała im Inspekcja Transportu Drogowego

Gdy spotykają się drogi spedytora oraz inspektora transportu drogowego, często jest to raczej nieprzyjemna sprawa. Grupa przyszłych spedytorów spod Konina mogła jednak poznać inspektorów w pełni bezstresowych warunkach.

Koniński oddział WITD Poznań przygotował w środę specjalne spotkanie dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie koło Konina. W wydarzeniu uczestniczyła nowa klasa o profilu technik spedytor, w ramach której przygotowuje się przyszłą kadrę zarządzającą ładunkami.

Co uczniowie mogli wynieść z takiego spotkania? Zaprezentowano im pracę Inspekcji Transportu Drogowego, a także radiowóz uczestniczący na co dzień w kontrolach. Była też prezentacja multimedialna, przy której poruszono tematy czasu pracy kierowców, zabezpieczania ładunków i ogólnych przepisów drogowych.

A skoro już jesteśmy w tym temacie, to możemy przyjrzeć się planowi na nauczania dla przyszłych spedytorów. Czego konkretnie uczą się takie osoby, jak szkoła określiła cel tego nauczania i na czym polega kształcenie zawodowe? Oto fragment oferty przedstawionej na stronie internetowej technikum z Żychlina:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków;

2) prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych;

3) prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi;

4) wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

370 godzin: Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego […]

640 godzin: Organizacja i nadzorowanie transportu

340 godzin: Obsługa klientów i kontrahentów