Nie było zmowy cenowej towarzystw ubezpieczeniowych – polisy OC i AC są droższe, bo wzrosły koszty

W Polsce nie doszło do zmowy cenowej towarzystw ubezpieczeniowych. Wszystkie podwyżki odnotowane w ostatnich latach były w pełni legalne, a ich przyczyny da się logicznie wytłumaczyć.

Do takich wniosków doszedł Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, interweniując w sprawie polis OC i AC. Faktem jest, że koszty tych polis znacząco w ostatnich latach wzrosły, i to u wszystkich ubezpieczycieli. UOKiK potwierdza jednak, że był to efekt wzrostu kosztu działalności towarzystw oraz coraz gorszych wyników finansowych.

Towarzystwa ubezpieczeniowe po prostu musiały uczynić ubezpieczenia droższymi, gdyż mają z tytułu odszkodowań coraz wyższe wydatki. Złożyły się na to między innymi decyzje sądów, odnotowywane w latach 2011-2016. Zgodnie z nimi, ubezpieczyciele zaczęli pokrywać wynajem pojazdów zastępczych, zakup oryginalnych części, czy odszkodowania dla rodzin ofiar. Wzrosły też koszty samych napraw oraz usług medycznych, a nawet zwiększyła się ilość szkód zagranicznych.